Skiftetrörelsen tar fram aktuella och väl underbyggda rapporter i frågor som engagerar Skiftet-aktiva.

I skuggan av TTIP: Ceta

I skuggan av det mer omdebatterade TTIP-­avtalet med USA har EU förhandlat klart ett omfattande avtal med Kanada som nu ska upp för beslut. I den här rapporten visar Rikard Allvin att avtalet kan medföra en mängd risker och leda till att Sverige stäms om vi exempelvis förbjuder vinster i välfärden. Den här rapporten fokuserar primärt på potentiella risker med avtalet och pekar på att nackdelarna långt överväger fördelarna.

Huvudfokus är investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismen ICS samt avtalets kapitel om tjänstesektorn och dess effekter på möjligheten att reglera i framtiden. Rapporten ger även en sammanfattande bild av andra potentiellt kontroversiella delar av avtalet, däribland bestämmelser om regleringssamarbete, arbetstagares rättigheter och handeln med jordbruksprodukter.

Rapporten är framtagen av idéinstitutet Katalys. Finansierad av donationer från hundratals Skiftet-aktiva.