Skiftetrörelsen tar fram aktuella och väl underbyggda rapporter i frågor som engagerar Skiftet-aktiva.

I skuggan av TTIP: Ceta

I skuggan av det mer omdebatterade TTIP-­avtalet med USA har EU förhandlat klart ett omfattande avtal med Kanada som nu ska upp för beslut. I den här rapporten visar Rikard Allvin att avtalet kan medföra en mängd risker och leda till att Sverige stäms om vi exempelvis förbjuder vinster i välfärden. Den här rapporten fokuserar primärt på potentiella risker med avtalet och pekar på att nackdelarna långt överväger fördelarna.

Huvudfokus är investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismen ICS samt avtalets kapitel om tjänstesektorn och dess effekter på möjligheten att reglera i framtiden. Rapporten ger även en sammanfattande bild av andra potentiellt kontroversiella delar av avtalet, däribland bestämmelser om regleringssamarbete, arbetstagares rättigheter och handeln med jordbruksprodukter.

Rapporten är framtagen av idéinstitutet Katalys. Finansierad av donationer från hundratals Skiftet-aktiva.

Nytänk om handel – krav för en mer demokratisk handelspolitik

Rapporten lanserar ett alternativ till den rådande ordningen med en riggad globalisering som förstör miljön och urholkar demokratin. Över 4 000 Skiftet-aktiva har röstat fram olika förslag för en mer demokratisk världshandel och hundratals har skänkt pengar för att rapporten ska bli verklighet. Det är en rapport som är unik i sitt slag som lanserar en rad radikala krav däriblad att Sverige ska riva upp alla handelsavtal som innehåller klausuler om direktörsdomstolar.

För en sammanfattning se debattartikeln i Fria Tidningar.

Digital propaganda – bland bottar och troll

I rapporten ”Digital propaganda – bland bottar och troll” undersöker Robert Englund hur den digitala utvecklingen har påverkat den demokratiska processen. Där trollfabriker med ”automatiserade” bottar och falska nyheter på ett märkbart sätt förvanskat det politiska samtalet. Debattklimatet har som följd polariserats och väljare får allt svårare att skilja falska nyheter från sanna.

För en sammanfattning, se debattartikeln i Expressen.