Skiftetrörelsen tar fram aktuella och väl underbyggda rapporter i frågor som engagerar Skiftet-aktiva.

Sverigekortet

Ett smidigt, billigt och enhetligt kollektivtrafikkort. Folkrörelsen Skiftet och tankesmedjan Cogito har i rapporten om Sverigekortet analyserat varför ”Tysklandsbiljetten” blev en succé. Utifrån detta föreslås ett Sverigekort för all kollektivtrafik i Sverige. Särskild vikt läggs vid nödvändig utbyggnad i stad och på landsbygd där ökat resande skapar möjligheter till att minska bilismen.

Läs också debattartikeln i Flamman.

De stora förlorarna
Folkrörelsen Skiftet och den gröna tankesmedjan Cogito har i rapporten “De stora förlorarna” analyserat den nya regeringens klimatpolitik och vilka som förlorar på den. Rapport visar att de som tjänar mest på den nya klimatpolitiken är manliga höginkomsttagare i storstäder. De som förlorar är landsbygden, låginkomsttagare, kvinnor och världens fattigaste.

 

I skuggan av TTIP: Ceta

I skuggan av det mer omdebatterade TTIP-­avtalet med USA har EU förhandlat klart ett omfattande avtal med Kanada som nu ska upp för beslut. I den här rapporten visar Rikard Allvin att avtalet kan medföra en mängd risker och leda till att Sverige stäms om vi exempelvis förbjuder vinster i välfärden. Den här rapporten fokuserar primärt på potentiella risker med avtalet och pekar på att nackdelarna långt överväger fördelarna.

Huvudfokus är investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismen ICS samt avtalets kapitel om tjänstesektorn och dess effekter på möjligheten att reglera i framtiden. Rapporten ger även en sammanfattande bild av andra potentiellt kontroversiella delar av avtalet, däribland bestämmelser om regleringssamarbete, arbetstagares rättigheter och handeln med jordbruksprodukter.

Rapporten är framtagen av idéinstitutet Katalys. Finansierad av donationer från hundratals Skiftet-aktiva.

Nytänk om handel – krav för en mer demokratisk handelspolitik

Rapporten lanserar ett alternativ till den rådande ordningen med en riggad globalisering som förstör miljön och urholkar demokratin. Över 4 000 Skiftet-aktiva har röstat fram olika förslag för en mer demokratisk världshandel och hundratals har skänkt pengar för att rapporten ska bli verklighet. Det är en rapport som är unik i sitt slag som lanserar en rad radikala krav däriblad att Sverige ska riva upp alla handelsavtal som innehåller klausuler om direktörsdomstolar.

För en sammanfattning se debattartikeln i Fria Tidningar.

Digital propaganda – bland bottar och troll

I rapporten ”Digital propaganda – bland bottar och troll” undersöker Robert Englund hur den digitala utvecklingen har påverkat den demokratiska processen. Där trollfabriker med ”automatiserade” bottar och falska nyheter på ett märkbart sätt förvanskat det politiska samtalet. Debattklimatet har som följd polariserats och väljare får allt svårare att skilja falska nyheter från sanna.

För en sammanfattning, se debattartikeln i Expressen.

Ad Checking on Facebook – Lessons from the Swedish election

I rapporten “Ad Checking on Facebook – Lessons from the Swedish election” skriver Lisa Gemmel om resultatet från hundratals annonskollare som samlade in Facebookannonser under tre veckor innan det svenska riksdagsvalet 2018. Rapporten beskriver hur annonser har samlats in och några av annonserna presenteras också. Rapporten förklarar även hur annonser inte i sig var det stora problemet på Facebook och Twitter under valet, utan alla de sidor och konton som sprider så kallade skräpnyheter. Rapporten är på engelska.

Tandvård för alla – berättelser från drabbade och reformer för en bättre tandhälsa

I denna unika rapport har Skiftet samlat in Skiftet-aktivas berättelser om en tandvård som svikit dem. Berättelser från skuldsatta vanliga människor som lever med kronisk smärta kombineras med förslag på ett rejält högkostnadsskydd som behnadlar tänderna som om de vore en del av kroppen. Sist men inte minst har Skiftet låtit Sifo genomföra en opinionsundersökning som visar att 86 procent av svenska folket står bakom vårt förslag.

Vi förstår varför storbankerna hatar SBAB

Skiftet-aktiva har finansierat en rapport av två ekonomer kan visa att en utförsäljning av SBAB är riskabel och kan bli dyrt.

  • Förmodligen kostar en försäljning staten och hushållen 1,3 – 1,8 miljarder varje år

Rapporten innehåller också en Sifo-undersökning som visar:

  • Att väljarna vill att SBAB ska pressa räntan – 63 procent tycker det är bra att SBAB har tagit sig den rollen
  • Att en utförsäljning inte har folkligt stöd – 41 procent är mot och 10 procent är för en försäljning
När de tror att ingen ser – En granskning av Sverigedemokraterna i Europaparlamentet 2014–2019

Den 25 maj 2014 kom Sverigedemokraterna in i Europaparlamentet. Hoppet om ett mandat införlivades med råge. 9,7 procent av folkets röster räckte till två europaparlamentariker, och partiets båda toppkandidater fick varsin biljett till Bryssel.

En mandatperiod senare har Kristina Winberg och Peter Lundgren haft fem år på sig att påverka EU. Rapporten När de tror att ingen ser ären granskning av vad Sverigedemokraterna gjort av den möjligheten.

Rapporten är framtagen av Arena Idé i samarbete med Skiftet. Lär mer om rapporten här.