Skiftet stöttas av Skifte för Sverige (802461-8087). Skifte för Sverige är en ideell förening bildad för att stödja demokratiknätverket Skiftet.org. Föreningens medlemmar utser styrelsen som i sin tur utser kanslichefen.

Föreningen är medlem i arbetsgivarorganisationen KFO och tecknar kollektivavtal med Handels. Styrelsen är ideell och inte arvoderad.

Ordförande

Jakob Ohlsson

Jakob Ohlsson har sitt engagemang grundat i asylrättsrörelsen som han växte upp i – med praktisk hjälp till asylsökande som trillat mellan stolarna och politiska kampanjer för att påverka reglerna bakom. Jakob har startat och drivit två kommunikationsbyråer – senast prisbelönta Reform Act som är den enda kommunikationsbyrån i Skandinavien som fokuserar på politiska folkrörelsekampanjer.

Kassör

Robert Johansson

Robert Johansson gillar fotboll, öl och hyresrättsinnehavares rättigheter. Robert brinner för att rätt ska vara rätt särskilt när det kommer till slantarna. Kassör-räv.

Ordinarie styrelseledamot

Becky Jarvis

Becky bor i Wales och är mångårig kampanjare från 38Degrees och jobbar nu på OPEN som stöttar organisationer som vår.

Ordinarie styrelseledamot

Paul Ferris

Paul är mångårig global aktivist. Han har jobbat på Avaaz, SumOfUs och som politisk konsult. Idag bor Paul som är född i Australien Paul i Stockholm. Dessutom har han bott i både Stockholm och Göteborg.

Ordinarie styrelseledamot

Maja Dahl

Maja Dahl har under flera år arbetet inom den antirasistiska rörelsen i Sverige, både genom utbildnings- och nätprojekt. Hon har producerat och pratat i den feministiska podcasten Fan vad Fittigt. Numera är Maja kommunikationsansvarig för tankesmedjan Arena idé.