Skiftet stöttas av Skifte för Sverige (802461-8087). Skifte för Sverige är en ideell förening bildad för att stödja demokratiknätverket Skiftet.org. Föreningens medlemmar utser styrelsen som i sin tur utser kanslichefen.

Föreningen är medlem i arbetsgivarorganisationen KFO och tecknar kollektivavtal med Handels. Styrelsen är ideell och inte arvoderad.

Ordförande

Maja Dahl

Maja Dahl har under flera år arbetet inom den antirasistiska rörelsen i Sverige, både genom utbildnings- och nätprojekt. Hon har producerat och pratat i den feministiska podcasten Fan vad Fittigt. Maja har också varit kommunikationsansvarig för tankesmedjan Arena idé.

Kassör

Paul Ferris

Paul är mångårig global aktivist. Han har jobbat på Avaaz, SumOfUs och som politisk konsult. Idag bor Paul som kommer från Australien i Stockholm.

Ordinarie styrelseledamot

Becky Jarvis

Becky bor i Wales och är mångårig kampanjare från 38Degrees och jobbar nu på OPEN som stöttar organisationer som vår.

Ordinarie styrelseledamot

Tor Rauden Källstigen

Grundare av talmediebevakaren Signal Signal och poddplattformen Opinion. Samlar på utlandsbeskickningar.