Skiftet stöttas av Skifte för Sverige (802461-8087). Skifte för Sverige är en ideell förening bildad för att stödja demokratiknätverket Skiftet.org. Föreningens medlemmar utser styrelsen som i sin tur utser kanslichefen.

Föreningen är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och tecknar kollektivavtal med Handels och Akademikerna. Styrelsen är ideell och inte arvoderad.

Ordförande

Anton Trollbäck

Anton är en internetaktivist, grundare av tågbokningstjänsten All Aboard och webbyrån Code and Conspire som står bakom de officiella webbsidorna för FNs agenda 2030, The Global Goals.

Kassör

Susanne Sjöstedt

Ledarskribent som tänker till ett varv extra för att fånga signalen istället för bruset i media. Älskar hundar.

Ordinarie styrelseledamot

Lisa Gemmel

Lisa är utredare, skribent och opinionsbildare som älskar socialförsäkringar. Hennes favorit är föräldraförsäkringen. Fotograf: Severus Tenenbaum.

Ordinarie styrelseledamot

Beatrice Rindevall

Bea är miljödebattör och Supermiljöbloggare som till vardags jobbar med att rädda fisken i Östersjön. Brinner för miljö, jämställdhet och rätten att älska den man vill.