Skiftet mobiliserar människor som förvarar ett rättvist, hållbart och demokratiskt Sverige.

Skiftets makt kommer från de Skiftet-aktiva. Vi använder oss av digitala verktyg och beprövade metoder för att organisera tiotusentals när det verkligen gäller. Vi lyssnar på våra aktiva och letar efter tillfällen där deras värderingar motsvarar ett tillfälle att göra skillnad. Vi letar alltid efter nya sätt att påverka.

Vi är partipolitiskt oberoende. Vi vet att smarta idéer är nödvändiga och vi måste mobilisera för att få till långsiktig förändring. Det är därför vi försöker hitta nya människor hela tiden och skapa långa kampanjer för att ena en bred koalition av människor kring vår vision.

Skiftet tror att demokratin är ett mål och ett medel. Vi vill ha ett mer öppen och representativ demokrati eftersom beslut ska drivas fram av de vars liv påverkas av dem. Vi tror att en engagerad befolkning kan överkomma inflytandet av storbolagslobbyister och skapa ett bättre samhälle.