Massivt stöd för public service i Skiftets enkät

Skiftet har genomfört en enkät om public service och dess framtid. Med 18 649 svar har vi fått en bra bild av vad de Skiftet-aktiva tycker. Här kommer ett utdrag från resultaten:

Ja till oberoende och demokratiskt public service

98% svarade jakande på frågan om ett oberoende och demokratiskt public service behövs. Det finns alltså ett kompakt motstånd mot politisk styrning och nedläggningsplaner.

Svältkur och utredning ett demokratiskt problem

95% tyckte också att regeringens svältkur och utredningen är ett demokratiskt problem (86% tyckte i hög grad, och 9% instämde delvis). Skiftet-teamet har också identifierat det här som ett avgörande tillfälle för public service framtid.

Redo för protester

70% av de svarande säger sig vara redo att delta i demonstrationer och protester för public service.

Många starka minnen och åsikter om public service

Vi har även fått in otaliga minnen och åsikter om public service, och tyvärr kan vi inte publicera alla men här kommer ett urval:

P1 är mitt universitetet av kunskaper. P2 vidgar mitt musikintresse

Jag vill inte behöva spendera tid på att se reklam under program. Jag har begränsat med tid och vill inte slösa den på kommersiellt hjärntvätteri.

Det är HELT NÖDVÄNDIGT i ett fungerande totalförsvar.  Dessutom, oberoende PS är krävs för att resterande medier inte skall glida iväg helt i populism och ”marknadsanpassning”

Motverka en ”ungersk” utveckling.

Pålitligt och demokratiskt, finansierat av oss alla. Jag har många starka minnen från både SVT och SR.

Tom Ahlands dokumentärer berör starkt.

 

 

 

 

Fler nyheter