Skiftet-rörelsen engagerar sig i den rättvisa övergången från fossila bränslen till grön energiproduktion. Men vi kan inte vänta på att politikerna ska lösa klimatkrisen. Därför driver vi stora kampanjer mot stora förorenare som Preemraff.

Vi vill också leva som vi lär. Därför vill vi producera mer el än vi gör av med, minska utsläppen av koldioxid och säkerställa att det finns media som granskar utifrån ett perspektiv om ekologisk, ekonomisk och social rättvisa.

Vår strategi är enkel och öppen: Vi hjälper till att producera mer el än vi förbrukar, bekämpar klimatförändringarna och säkerställer fria och oberoende media med vår lilla finansiella buffert. Avkastningen använder vi för att kampanja ännu mer mot klimatförändringarna. Vinn-vinn!

Varför har Skiftet en finansiell buffert?

Kriserna blir allt fler med pandemier, ekonomiska chocker och klimatkaos. Då måste Skiftet, precis som ett hushåll, ha en buffert för att möta det oväntade. Skiftet har byggt upp denna buffert genom att vi har en mycket billig lokal och är varsamma med alla gåvor vi har fått genom åren både stora och små.

Men vi vet inte vad banken gör med pengarna. Därför tycker vi det är bättre att investera en del av pengarna i saker som hjälper omställningen. Vi har valt solceller och trähus.

☀️ Solceller som tränger ut smutsig el

Skiftet har investerat 150 000 kronor i en solpark. Tack vare att vi också köpt solceller för vår egen energiförsörjning och att Skiftet-aktiva blivit kunder så producerar vi netto mer energi än vi gör av med.

Över 200 solceller har redan satts upp. Eftersom vi sparar 1 000 kronor i månaden sätts en till två nya solceller upp varje månad. Vi får också ränteavkastning varje år som går till våra klimatkampanjer.

Läs mer:

Tillsammans skapar Sveriges transporter, industrier, livsmedel och andra varor utsläpp på över 50 miljoner ton varje år. Politiker pratar mycket om klimatet, men alltför lite händer. Utsläppen ökar. Det behöver inte vara så. Solkraft är ett sätt att minska utsläppen snabbt, här och nu. Det är renare el och då den tränger ut smutsig elproduktion.

Därför samarbetar vi med det icke-vinstdrivande och socialistiska solenergiföretaget ETC Sol. De producerar endast el märkt med Bra miljöval. Inga pengar går till spekulationer eller vinster. Istället bygger de fler solceller vilket de har gjort i tio år.

🏠 Trähus som tränger ut betongen

Skiftet har investerat 50 000 kronor i trähus. Pengarna används till att bygga fler trähus med rimliga hyror. Varje månad sparar vi dessutom 500 kronor i nya trähus och vi får ränteavkastning varje år som går till våra klimatkampanjer.

Läs mer:

Betong bidrar i stor utsträckning till växthusgasutsläppen. Och vi har sett regeringen bryta mot lagen bara för att ge  Cementa rätt att fortsätta hota grundvattnet på Gotland. Vi måste slå tillbaka och människor behöver någonstans att bo.

Varför inte i stället bygga klimatkloka hus, mestadels i trä? Husen skapar ren energi med solceller, lagrar koldioxid och har överkomliga hyror. Det är uppdraget för det ideella och socialistiska byggbolaget ETC Bygg. De har byggt sitt första hus i Västerås och är på god väg i flera andra städer som Växjö och Malmö.

Läs mer om livscykelanalysen av det första huset från ETC Bygg: https://etcbygg.se/bygg/sa-blev-klimatanalysen-av-vara-forsta-hyreshus/

📰 Tidning som granskar makten

Skiftet har investerat totalt 50 000 som ger oss fem aktier i tidningen Dagens ETC som ger ränta. B-aktierna utgör deras viktigaste kapital, de används som säkerhet för verksamheten och går inte till den dagliga driften utan är säkerhet mot till exempel tryckerier eller för att –finansiera nya investeringar som måste göras. Detta hjälper Dagens ETC att granska makten när regeringen försöker döda dem genom att slakta presstödet.

Finns det inte risker med investeringar?

Ja, det finns alltid risker med investeringar. Men om vi förlorar alla pengar har vi sett till att det finns solceller som sitter uppe i 20-30 år, hus som står i över 100 år och media som granskat makten. Så klimatet är vinnaren i vilket fall.