S i Malmö tar ställning mot TTIP

Det transatlantiska handelsavtalet TTIP som just nu förhandlas mellan USA och EU har minst sagt blivit kritiserat från diverse håll. Bland annat har Frankrikes handelsminister gått ut med att han vägrar skriva under avtalet så länge klausulen ISDS, Investor-State Dispute Settlement, ingår. Klausulen går ut på att företag kan stämma stater om deras lagar framstår som hinder för företagen att kunna tjäna pengar.

Men den franske handelsministern är inte ensam om att vara kritisk till ISDS och TTIP, även amerikanska konservativa tankesmedjor är emot ISDS, holländska parlamentet har gått ut med att man vägrar skriva under TTIP så länge ISDS ingår i avtalet, svenska LO är också emot, Svensk Filmindustri oroar sig över vad avtalet kan komma att göra med upphovsrätten, Prestigetidningen The Economist finner också ISDS problematiskt och Österrikes förbundskansler är beredd att gå upp i EU-domstolen för att se till att ISDS inte ingår i TTIP.

Som om det inte vore nog har flertalet rapporter visat att TTIP rent utav skulle vara skadligt för Europa och att 600 000 jobb hotas om avtalet går igenom.

Den svenska regeringen har ännu inte tagit tydlig ställning för eller emot avtalet men inom socialdemokratin diskuteras frågan. Bland annat har SSU-tidningen Tvärdrag skrivit om problematiken kring TTIP och vilka följer avtalet skulle ha för demokrati, miljö och välfärd. Även Niklas Nordström, S-profil och delägare i PR-byrån Prime, gått ut och kritiserat ISDS.

Nu har Socialdemokraterna i Malmö bifallit en motion som går ut på att helt stoppa TTIP-avtalet då man anser att avtalet hotar jobben och tillväxten i Sverige. S i Malmö tar därför med sig denna motion till S-kongressen i maj och yrkar därför på att Socialdemokraterna skall ställa sig emot TTIP.

Nu skall det minst sagt bli intressant och se hur Socialdemokraterna i Sverige ställer sig till det kritiserade TTIP-avtalet under sin kongress.


Känner du precis som S i Malmö att TTIP är något som vi verkligen borde stoppa? Skriv under kampanjen ”Stoppa TTIP” och ta ställning för demokratin, miljön och välfärden.

Fler nyheter