Stoppa TTIP

Det transatlantiska handelsavtalet hotar miljön, demokratin och välfärden. Folkets makt underordnas företagens. Avtalet kan bli en trojansk dalahäst.

Det kan väl inte vara rätt? Nej.


Mer om TTIP

Just nu förhandlas det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU. De säger att målet är att underlätta för företag att etablera sig på nya marknader och skapa fler jobb. Det låter nästan för bra för att vara sant. Det är det också.

Risken med avtalet är att det bara underlättar för företagen att göra vinster genom sänkta standarder och skydd för miljön, löntagare och vår integritet.

Det värsta för Sverige är att TTIP kan innebära att företag kan stämma svenska folket på närmast obegränsade summor pengar. Hur då? Jo, om TTIP går igenom kan företag som ser sina vinster hotade av regleringar så som återkommunalisering, hårdare miljökrav och anständiga villkor för arbetare komma att stämma oss på stora belopp.

Dessutom riskerar avtalet att bakbinda lagstiftare i EU och Sverige då alla lagar ska genomgå en screeningprocess där en liten grupp byråkrater ska granska förslag på nationell nivå och EU-nivå. I denna process garanteras storbolagslobbyister stort inflytande eftersom det som ska granskas är om lagarna är ett ”hinder mot handel”.

Ska vi verkligen gå med på det? Nej, därför säger vi nej till TTIP – avtalet riskerar att bli en trojansk dalahäst. I Sverige har vi en unik chans att stoppa TTIP då Cecila Malmström är handelskommissionär och därför förhandlar om avtalet. Skriv under namninsamlingen för att stoppa TTIP.

Sälj inte inte ut vår framtid – ännu mer om TTIP

Det föreslagna handelsavtalet TTIP mellan EU och USA tjänar inte medborgarna utan sätter företagens intressen framför folkets. Du får inget att säga till om och 90 % av alla rådgivare under processen har betalats av företagslobbyn. [1]

TTIP urholkar demokratin och rättsstaten: Utländska företag kan i framtiden stämma stater i särskild domstol. Förfarandet kallas Investor-state dispute settlement, ISDS. Det kan leda till höga skadestånd om stater stiftar lagar som hindrar ett företag från att göra vinst på en viss marknad. Storbolagen har i detta upplägg bara rättigheter men inga skyldigheter när de stämmer oss för demokratiskt fattade beslut.

ISDS och liknande processer är inget tomt hot mot Sverige. Vattenfall stämmer tyska staten på 30 miljarder kronor för att tyskarna efter Fukushima vill fasa ut kärnkraften. [2] Ett annat exempel är cigarettjätten Philip Morris som försökte stämma Australien då staten vill ha neutrala  cigarettförpackningar. [3]

Systemet är så dåligt att handelsvänliga The Economist dömt ut ISDS som det största hotet att få igenom TTIP. [4] Systemet som hotar demokratin växer och för varje år blir det fler fall för skiljedomstolarna. [5] Bra för juristerna och storföretagen – dåligt för dig och demokratin.

En annan sak som är ett hot mot demokratin är att alla lagar på EU-nivå och nationell nivå kommer granskas för att se om de är ett ”hinder mot handel”. In denna process kommer storföretagslobbyisterna ges en enorm möjlighet att skjuta ner alla förbättringar för folket som hotar företagens vinster. [6]

TTIP öppnar också upp för att kunna låsa fast och skydda privatiseringar – en sorts tvångsprivatisering. Exempelvis skolföretag skulle kunna stämma svenska staten om man vill återkommunalisera deras verksamhet. [7] Det sätter företagens vinster framför förnuft och folkets vilja.

TTIP riskerar äventyra vår hälsa: Vad som är tillåtet i USA, skulle kunna bli lagligt i EU – vilket potentiellt skulle kunna öppna upp för fracking [8], genetiskt modifierade livsmedel och hormonbehandlat kött [9]. Småskaligt jordbruk kan komma att försvagas och livsmedelsindustrin får ännu mer makt.

TTIP riskerar undergräva friheten: I liknande avtal som TTIP har USA drivit en linje som skulle innebära ett stort hot mot vår frihet och integritet. Det skulle alltså kunna innebära en högre grad av övervakning av internetanvändare. Överdriven upphovsrätt som kan bli resultat av moderna handelsavtal begränsar tillgången till kultur, utbildning och vetenskap. [10]

TTIP är praktiskt taget oåterkalleligt: När avtalet en gång har skrivits under kan folkvalda politiker i enskilda länder inte längre förändra avtalet. För att kunna göra en förändring i avtalet krävs det att alla avtalsslutande parter kan komma överens. Sverige skulle ensamt inte kunna ta sig ur avtalet, eftersom det är EU som ingår avtalet.

Därför säger vi: Stoppa TTIP!

Läs mer om TTIP.

Arena Idé: Det transatlantiska  partnerskapet för handel och investeringar – Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin

Tankesmedjan Tiden: TTIP: Ett hot mot demokratin eller en förutsättning för tillväxt

Katlays & Cogito: I frihandelns goda namn

Tankeverksamheten: Mer frihandel = fler jobb?

Källor

[1] What is the Transatlantic Trade Investment Partnership?

[2] ”Vattenfall kräver Tyskland på 30 miljarder”

[3] Tobacco plain packaging—investor-state arbitration

[4] The Economist- “The arbirtation game”

[5] Recent Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS)

[6] TTIP leak: EU-proposal undermines democratic values

[7] TTIP hotar återkommunalisering av välfärden

[8] Fracking är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bortför konsumtion. Det är

[9] EU säger att de inte tänker tillåta genetiskt modifierade grödor så det är fråga om man litar på EU eller inte i denna fråga.

[10] Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz menar att tusentals riskerar att dö om överdriven upphovsrätt ingår i handelsavtal så som TTIP:s tvilling The Trans-Pacific Partnership (TPP) som USA förhandlar med länder i Sydamerika, Sydostasien och Oceanien:

But the TPP would make the introduction of generic drugs more difficult, and thus raise the price of medicines. In the poorest countries, this is not just about moving money into corporate coffers: thousands would die unnecessarily.