Nu vill EU förhandla bort skydd mot hormonstörande ämnen

Tidigare i år lovade EU-kommissionär Cecilia Malmström (L) att inte bryta mot den så kallade försiktighetsprincipen – den princip som vägleder EU-representanter om hur man bäst skyddar mot hormonstörande kemikalier, bland annat genom att analysera och förutspå tidiga signaler.

Hittills har skyddet mot dessa kemikalier varit väldigt starkt. Gränserna för vad som eventuellt kan utgöra hälsorisker har varit särskilt låga i EU, för att garantera högsta möjliga säkerhet för folkhälsan. Detta har gjort det enkelt för lagstiftare att – via tydliga regler – enkelt identifiera potentiellt farliga kemikalier innan de slussas ut på EU-marknaden.

Vad är en försiktighetsprincip?

Syftet med principer likt dessa är att minimera risker. Nedan följer ett utdrag ur den svenska försiktighetsprincipen i miljöbalken:

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Föreslår definiera om ”hormonstörande”

Ett skydd av ovan nämnda slag kräver tydliga definitioner. Men nu har EU-kommissionen, trots kritik från mängder av forskare världen runt, föreslagit att definiera kemikalier som hormonstörande enbart när dess negativa effekter (till exempel för människor och natur) redan är bevisade. Detta innebär att kemikalier kan distribueras på marknaden, trots tydliga indikationer på hälsorisker – vilket rimligtvis kan upplevas som raka motsatsen till en ”försiktighetsprincip”.

Kan det här vara ett förhandlingsstrategi vis-á-vis USA – för att driva igenom fulhandelsavtalet TTIP? Eller är det bara ytterligare en i raden av potentiella inskränkningar av viktiga hälso- och miljöregleringar inom Europa? Oavsett vilket är det dags att vi säger ifrån. Gör som 57 652 andra svenskar och anslut dig till kampanjen mot TTIP nu.

» Ja, jag skriver under mot TTIP «

Fler nyheter