TTIP-splittringen inom LO nu märkbar – trots beslut om att vara för TTIP

Sveriges fackliga rörelse har länge verkat för frihandel på lika villkor länder emellan som en grogrund för ett fruktbart internationellt handelsklimat. Men hur mycket är man villig att offra? Nu kan vi se en tydlig splittring inom LO gällande TTIP.

Villkoren för främjad handel är att balansera lagstiftningen över Atlanten – alltså mellan EU och USA. I EU-språk kallas det för en harmonisering av regleringar och ett överseende av handelshinder, två nyckelord i debatten. Och när det finns en regleringsmässig obalans – vilket är fallet mellan EU och USA – löper man risken att anpassa sig till den lägre legislaturen.

Detta har naturligtvis gjort människor oroade. Ska vi sänka vårt miljöskydd? Kommer vi tillåta kemikalier som tidigare ej passerat EU-standard? Hur långt dras begreppet ”handelshinder” – och vad innebär det för Sverige?

Nu har arbetarrörelsen vaknat. I en debattartikel på SvD kräver flera tunga fackliga företrädare svar från den svenska regeringen. De vill veta om fackliga rättigheter eller beslut fattade i Sverige kan betraktas som handelshinder. Artikeln fortsätter:

Vi är i grunden för frihandel, men ju mer som sipprat ut genom olika läckor om TTIP-förhandling­arna, desto mer tveksam blir vår inställning. Vår tids nya handelsavtal utvecklas allt mer till att sätta press på våra demokratiska principer, våra folk­valdas rätt att fatta beslut. De beslut som kan anses vara handelshinder ska prövas i nya domstolar utan­för det redan etablerade rättsväsendet. Ju mer fakta vi tar del av runt TTIP, desto mer andas den nya typen av frihandel mer liberalisering och privatisering, något som under lång tid prövats och inte fungerat. Ju mer som kommer fram från förhandlingarna mellan EU och USA, desto mer avstånds­tagande blir vi.

LO har sagt att de är mot Investor-State Dispute Settlements (ISDS) i TTIP.  Därför har LO förhandlat fram ett nytt namn på system vilket de är väldigt stolta för. Från ISDS till Investment Court System (ICS). Problemet är att det nya systemet inte löser problemet med TTIP:

• Inkomsterna för skiljedomarna beror på antalet fall – detta ändrar inte förslaget som LO hyllar

• Företagen har rättigheter och inga skyldigheter – – detta ändrar inte förslaget som LO hyllar

• Särskilda direktörsdomstolar har en välkänd historia av att ignorera instruktioner och ICS ökar antalet fall som företag faktiskt kan ta upp – detta ändrar inte förslaget som LO hyllar.

• Direktörsdomstolar tenderar enligt forskning att bli allt mer storbolagsvänliga över tid – detta ändrar inte förslaget som LO hyllar.

• Det finns inga evidens att direktörsdomstolar leder till direktinvesteringar – – detta ändrar inte förslaget som LO hyllar

När LO förtydligar sin position kring TTIP efter kongressen skriver de:

”Om avtalen har en tvistelösningsmekanism mellan stater och investerare är det ett absolut krav att det inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna. LO kommer aldrig att ställa sig bakom ett investeringsskydd som hotar demokratin och mänskliga rättigheter och som sätter företagens kortsiktiga vinstintressen före arbetsrätt och miljöhänsyn.”

Detta trots att många kongressdeltagare var uppe och argumenterade i talarstolen mot direktörsdomstolar i alla dess former. Det är uppenbart att ICS inte uppnår dessa krav LO ställer vilket FN:s folkrättsexpert påpekar:

”Investor-state dispute settlement is unfortunately not dead, and the proposed TTIP investment court system (ICS) is but a zombie of ISDS, which suffers from many of the same fundamental flaws”, de Zayas told the Council of Europe.”

Det enda sättet att värna vår välfärd, miljö och demokrati är att stoppa TTIP. Gör som 55 000 andra och skriv under för att stoppa TTIP:

» Jag vill stoppa TTIP «

Fler nyheter