Och de kallar avtalet demokratiskt

Trots att över 3,5 miljoner människor skrivit under i protest mot det kontroversiella handelsavtalet TTIP fortsätter förhandlingarna. Nu visar nya dokument att våra farhågor verkar stämma.

När John Hilary, kampanjare för organisationen War on Want, frågade EU-kommissionär Cecilia Malmström (FP) om den enorma kritiken mot avtalet svarade hon iskallt: ”Jag tar inte mitt mandat från Europas medborgare.”

Det stämmer, hennes mandat kommer från folkvalda regeringar i Europa. Men trots att Malmströms mandat kommer från dessa regeringar har kommissionen upprepade gånger valt att förhandla bakom stängda dörrar, utan lämpligt involverande av sagda regeringar. Så varifrån tar hon sitt mandat egentligen?

Nya studier visar att Malmström i praktiken tar order av de horder av affärslobbyister som svärmar Bryssel – bland annat lobbyorganisationerna BusinessEurope och European Services Forum. Kommissionen tycks inte ens hymla om det här – det verkar lika självklart som att en läkare ordinerar recept till sin patient.

Vad är TTIP?

TTIP står för det transatlantiska handelsavtalet och handlar, kort sagt, om att minska handels- och investeringshinder mellan EU och USA för att gynna handeln. Detta genom att ta bort regleringar som har sin grund i exempelvis läkemedelsindustrin, vilket i praktiken kan skada skydd mot tveksamma substanser i livsmedel, skydd för miljön och arbetsrätt.

Nåväl, åter till studien. Samma dokument, som har bland annat Corporate Europe Observatory som uppdragsgivare, menar att TTIP utgör en enorm risk mot den offentliga sektorn i Europa:

Förlorarna kommer vara de som förlitar sig på viktiga delar av den offentliga sektorn som sjukvård, utbildning, vatten och energi samt social, kulturell och kommunikativ infrastruktur. Medan företagens avkastning ökar riskerar arbetare försämrade arbetsvillkor /…/. (reds. övers.)

Tycker inte du heller att våra standarder ska sänkas för storföretagens och deras affärslobbyisters skull? Gör då som närmare 40 000 andra och anslut dig till kampanjen mot TTIP.

»Ja, jag vill stoppa TTIP«

Fler nyheter