Fulhandelsavtal hotar dina rättigheter på jobbet

Motståndet mot de moderna handelsavtalen fortsätter att öka. Nu ansluter sig även Larry Brown, facklig ledare i Kanada, till kritiken och påpekar att man kan kringgå förbättringar i TTIP med hänvisning till andra avtal.

I förhandlingarna om det transatlantiska handelsavtalet TTIP har Europafacket drivit att arbetsrättsliga skydd inte ska räknas som handelshinder. Trots detta finns farhågor om att avtalet i praktiken kan leda till ett förbud mot arbetsrättsliga lagstiftning. Eller som vissa andra har uttryckt det – ett förbud mot vänsterpolitik. Detta på grund av att sådan lagstiftning kan påverka storföretagens vinster negativt.

Brown tillägger att även om delar i TTIP förbättras kan problemen vara kvar. Skälet är att det finns andra avtal liknande TTIP som storföretagen kan hänvisa till för att kringgå lagstiftning. Han utvecklar:

– I det avtalet (CETA, reds. anm.) finns ISDS enligt den gamla versionen. Visserligen finns garantier för fackliga rättigheter, men det är inga tvingande regler. Det är de enda paragraferna i avtalet som inte är tvingande för medlemsländerna.

– Om EU får in bra skrivningar i TTIP–avtalet kan dessa bolag (dotterbolag i Kanada, reds. anm.) hänvisa till CETA–avtalet istället, fortsätter Larry Brown.

Korfattat: med CETA-avtalet kan TTIP-rundas och det hotar arbetsrätten bakvägen.

ISDS, TTIP, CETA – vad är allt?

ISDS är en så kallad klausul – en del i avtal – som står för Investor–State Dispute Settlements och säger att om viss lagstiftning hotar storföretagens vinster ska det berörda landet kunna ställas inför rätta. Ett känt exempel är Australien som blev stämda av tobaksjätten Philip Morris för att de ville märka tobaksprodukter. Denna stämning skrämde Nya Zeeland från att införa liknande lagstiftning.

TTIP är ett handelsavtal med målet att minska ”handelshinder” mellan EU och USA för att främja handeln. Detta genom att  ta bort regleringar som har sin grund i exempelvis läkemedelsindustrin, vilket kan innebära dämpade hinder gällande tveksamma substanser i livsmedel samt slå sönder miljö- och arbetsrättsliga skydd.

CETA i sin tur är ett avtal liknande TTIP men mellan Kanada och EU istället. Detta innebär att även om man plockar bort ISDS ur TTIP kan amerikanska storföretag – eftersom i stort sett alla har dotterbolag i Kanada – hänvisa till CETA istället.

Det börjar bli tröttsamt hur de försöker grundlura oss. Men det finns hopp: stoppar vi TTIP lär även CETA falla. Så om du tycker att demokratin är viktigare än storföretagens vurm efter avkastning – gör som närmare 40 000 andra och anslut dig till kampanjen mot TTIP.

» Jag vill stoppa TTIP «

Fler nyheter