TTIP-oro kring farliga kemikalier

Enligt Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, finns en oro för att det transatlantiska handelsavtalet (TTIP) kan leda till svagare lagstiftning kring kemikalier. Detta genom att lagar försenas och nya regler utvecklas långsammare.

Sverige strävar efter en trygg reglering mot farliga ämnen – bland annat vad som kallas för hormonstörande kemikalier. De kan ligga bakom vanliga sjukdomar som bröstcancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma.

Den mest kända hormonstörande kemikalien är Bisfenol A som är en av världens vanligaste plastkemikalier. Den är så vanlig att du hittar den i ditt närmaste kassakvitto.

Sten-Åke Svensson, rådgivare på Kemikalieinspektionen och expert åt Miljödepartementet och UD kring handelsavtalet, bekräftar för Sveriges Radio att det finns risk för att TTIP försvårar lagstiftning kring kemikalier:

– Ett exempel är diskussionerna kring kriterierna för hormonstörande ämnen. Då kan man se i liknande fall i framtiden när det kommer fram nya områden som ska regleras så kommer TTIP-avtalet ha en betydelse. I dag vet vi inte på vilken nivå man kommer att samarbeta men TTIP-avtalet kommer att påverka framtida utveckling av regler, säger Sten-Åke Svensson, Kemikalieinspektionen.

Sänkning av EU-standarder

EU och USA har så pass olika regleringar att det inte kommer gå att sammanfoga dem. Istället finns risk för att EU sänker vissa standarder för att tillmötesgå amerikanska – till exempel gällande tveksamma kemikalier. Man planerar även att införa ett gemensamt råd för parterna att se över framtida regler tillsammans.

Samtidigt berättar Magnus Huss, förbundsdirektör för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, att vi inte behöver oroa oss. Enligt honom kommer inte arbetet med att förbjuda hormonstörande ämnen påverkas av TTIP.

Men fakta säger emot Huss, som om inte hans direkta koppling till kemikalieföretagen och deras intressen vore tillräckligt för att ifrågasätta hans trovärdighet. Och faktum är att lagstiftning mot hela 31 hormonstörande kemikalier redan har fördröjts av EU med hänvisning till TTIP.

Så nu frågar vi Huss: hur kan TTIP inte påverka arbetet med hormonstörande ämnen när det redan har hänt?

Nästan 40 000 människor har anslutit sig till vår kampanj mot handelsavtalet som hotar vår hälsa. Vi säger nej till farliga ämnen och vi säger nej till kemikalieföretagens apostlar. Gå med i kampanjen du också!

»Anslut dig«

Fler nyheter