FN:s folkrättsexpert ryter till mot TTIP

FN:s folkrättsexpert Alfred de Zayas vill stoppa pågående TTIP-förhandlingar mellan EU och USA med motiveringen att avtalet underminerar mänskliga rättigheter.

De Zayas varnar eftersom andra handelsavtal försvårat den demokratiska proceduren för länder som inte fått igenom olika regleringar. Skälet är att företag blockerat dessa regleringar via privata domstolar. Kravet på dessa privata domstolar återfinns i klausulen Investor–State Dispute Settlements, ISDS, som alltså räknas ingå i TTIP.

» Titta: John Oliver och Last Week Tonight förklarar hur det går till

De Zayas motiverar sin ståndpunkt:

Vi vill inte ha en dystopisk framtid där företag, och inte demokratiskt valda regeringar styr och ställer. Vi vill inte ha ett internationellt system där demokratin och rättsstaten trängs undan. (reds. översättning)

» Agera: Så kan du göra för att stoppa avtalet

De Zayas ingripande kommer mitt under intensiva granskningar av olika USA-ledda handelsavtal mellan EU, USA och Japan. EU-kommissionen anser att avtalen är sunda och kommer att stimulera EU-handeln. Dessvärre tycks man inte räkna in avtalets negativa politiska effekter i ekvationen.

Makten förskjuts

Avtalet, mer specifikt ISDS-klausulen, säger att företag ska ha rätt att ställa länder inför rätta om ländernas regleringar påverkar företagens avkastning negativt.

Det finns en rädsla för ett läge där, till exempel, multinationella företag får makten att blockera regeringar som vill förstatliga sin sjukvård eller andra delar av offentlig sektor. Alltså beslut som rör folket och dess representanter – de besluten riskerar hamna hos privata storföretag.

» Läs mer: Gruvdrift i naturskyddsområde och odrickbart vatten tack vare ISDS

EU-toppen fortsatt positiv

Trots att mer än 97 procent av respondenterna i en officiell EU-enkät tydligt sagt nej till förslaget försöker EU-kommissionär Cecilia Malmström dämpa kritiken mot TTIP och lägga fram alternativa initiativ. Initiativ som De Zayas anser är felaktiga i grunden:

I grund och botten handlar det om att dessa överenskommelser måste granskas om, modifieras eller avbrytas. (reds. översättning)

Mest oroväckande är ISDS-förlikningarna, som söker undfly rättssystemet och slingra sig undan alla staters förpliktelser till oberoende, offentliga och transparenta domstolar där alla kan utkräva ansvar och överklaga. (reds. översättning)

» Det är inte rimligt att privata domstolar ska få äventyra våra demokratiska rättigheter att bestämma om våra egna lagar. Om du inte redan har gjort det – anslut dig till kampanjen mot TTIP. «

Fler nyheter