Svenska folket ogillar hemlighetsmakeriet

Den tyska filialen av opinionsinstitutet YouGov har mätt hur svenska folket ser på det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, som just nu förhandlas bakom stängda dörrar. YouGov har tillfrågat 1 025 svenskar hur de ser på avtalet i stort och hur de ser på sekretessen som omgärdat avtalet.

Svenska folket är splittrat och osäkra om TTIP

I Sverige har det inte varit något större debatt om TTIP vilket tydligt avspeglar sig i resultatet av mätningen:

chart_ttip_gutschlecht_neu

Det är fler svenskar som tror att  TTIP är bra för Sverige än de som tror att det är dåligt för Sverige, 26 mot 17 procent. Men den överlägset största gruppen, 57 procent,  svarar att de inte vet. Detta kan ändra sig över tid när frågan blir allt mer debatterad.

Men i frågan om öppenhet känner sig svenska folket betydligt starkare.

Svenska folket vill ha större öppenhet

Om svenska folket är splittrat och osäkra på om TTIP är en bra idé så är det däremot glasklart vad man tycker om processen: den är för sluten.

chart_ttip_oeffentlich_neu

51 procent tycker att argumentet för öppenhet väger starkare än det för att idén om att känsliga frågor förhandlas bättre i hemlighet. Endast 18 procent instämmer i det senare påståendet. Alltså har inte svenska folket köpt EU-kommisionens skryt om öppenhet.

Sammanfattning

TTIP har inte varit särskilt omdebatterat i Sverige och det avspeglas i mätningen. Det är fler som är för avtalet än mot men skillnaden är inte särskilt stor. I länder som haft en stor debatt, såsom i Tyskland är motståndet starkare. Vad som är hönan och ägget vet vi inte men vi kan i alla fall anta att ju mer frågan diskuteras ju färre blir det som är osäkra.

Det finns många risker med TTIP för vår miljö, välfärd och demokrati och därför har nära 30 000 skrivit under namnainsamlingen för att stoppa TTIP. »Tillsammans kan vi övertyga de 57 procent som är osäkra«.

Fler nyheter