Lärarna vill inte dras med i betygsexperimentet

Tidigare i år presenterade regeringen och alliansen en kompromiss med att betygsätta elever i årskurs fyra, detta ska ske på max 100 skolor i landet med start år 2017.

I en intervju om betyg med Dagens Nyheter så berättar lärare att de är kritiska, och att de är rädda att det går ut över undervisningen. Utifrån att deras yrke är ett myndighetsutövande ställer de sig frågan om det ens är rättssäkert. Det här skapar tvivel.

År 2020 ska betygsförsöket utvärderas, att deltaga i försöket är frivilligt och de skolor som vill kan ansöka till Skolverket. Sedan ska det utvärderas med usel metodik. För metoden är direkt bisarr. De skolor som frivilligt har anmält sig till utvärderingen har ju valt det själva och eventuella effekter ska ju värderas utifrån det. Sen måste den ju ses som en ny ”studie” som måste kontrasteras med tidigare studier, och vad bidrar den med i relation till vad som redan är gjort?

Det är oklart vad betygsförsöket bidrar till och hur det sedan skall stödja undervisningen är också oklart. Kort sagt: vilken information de än skall få ut av detta så är den opålitlig.

» Agera: Det här kan du göra för att stoppa betygshetsen.

Det är inte bara syftet och metoden som är usel, det finns även svårigheter för lärarna. Dagens Nyheter har publicerat en intervju med flera lärare som reflekterar över hur det är att betygsätta elever.

Gymnasieläraren Annika Johansson undervisar på Ådalsskolan i Kramfors säger till DN att det är oklart kring kunskapskrav, kursinnehåll och betygskriterier:

Det finns vaga formuleringar som tyvärr ger upphov till olika tolkningar. Jag går alltid igenom vad eleverna ska kunna för ett visst betyg i början av varje kursmoment. Proven ska inte innehålla några överraskningar. Min målsättning är att det ska vara transparent. Det är ju myndighetsutövning vi håller på med.

[…]

Om jag fick välja skulle jag hellre fokusera mer på att utveckla undervisningen än att ägna tiden åt betygsarbete. Men med de krav som Skolverket har kan jag inte annat än att lägga mycket tid och kraft på betygssättningen.

Arne Dahlbäck som tidigare har jobbat som lärare säger till DN att betygsvåndan blev värre ju mer erfaren han blev som lärare.

Ju mer erfaren man är, desto mer reflekterar man över de här frågorna. Alla tycker att det är jobbigt med betygssättandet. För både elever och lärare finns betygen som ett litet spöke som stör hela verksamheten. Mitt sätt att överleva har varit att se betygssättningen som ett ofrånkomligt tjänsteåliggande.

Han tillägger sedan att lärare hellre friar än fäller. Det är en god tanke, men bekräftar samtidigt hur osäkert det är. Och här skall alltså användas som utvärderingsinstrument.

AGERA>> Ska din skola vara med i försöket? Se till att visa ditt missnöje –> Det här kan du göra för att stoppa betygshetsen.

Fler nyheter