Varför är EU helt besatta i att ge storföretagen makt över våra lagar?

Nu har det kommit ytterligare en läcka från förhandlingarna mellan EU och USA om det handelsavtalet, The Transatlantic Trade and Investment Partnership – mer känt som TTIP. Precis som vid andra läckor om avtalet så visar det sig att vad som sägs vara ett avtal för att öka handel och välfärd allt mer blir ett avtal för att storföretagens kan få köra över demokratin.

Mer makt till lobbyisterna

Läckan visar att, trots stenhård kritik sen en tidigare läcka, så pushar EU fortfarande för att avtalet ska innefatta något som heter regulatory cooperation. Samarbete om regleringar låter ju rätt så trevligt men i verkligheten innebär det att storföretagen får en enorm makt att påverka lagar.

Närhelst EU-kommissionen får en idé till en reglering så måste denna idé gå vägen via USA och dess storföretag. Detta är alltså innan du och dina folkvalda ens får se vad förslaget är.

TTIP handlar enligt EU och USA om att harmonisera regelverk för att förenkla handel. Regleringar och lagstiftning är komplicerade saker och det är lätt för EU att gömma sig bakom svåra ord och krångliga tekniska förklaringar. Organisationen Corporate Europe Observatory har sammanfattat att EU vill att handelsavtalet ska ha fyra dimensioner som alla ökar storföretagens makt:

Tidig varning – tidig lobbying

”Intressenter”, läs storföretagslobbyn, ska förvarnas årligen i en rapport om vilka lagar som kan börja planeras. Detta kallas “early information on planned acts” och ger lobbyisterna möjlighet att börja blockera lagstiftning. Men finns inte andra intressenter än storföretagslobbyn? Ja, dock är de mycket svagare och när EU har hållit möten om TTIP har de till 93 procent varit med företagslobbyn. Så i praktiken blir detta ytterligare ett tillfälle för dem att påverka lagstiftning i extremt tidigt skede.

Får inte skada handel

All ny lagstiftning ska genomgå en prövning där den ska svara på tre frågor, varav den mest intressanta är: vilken inverkan kan regleringen ha på handeln. EU måste alltså skriva en rapport som säger att exempelvis en lag mot gifter i mat är dålig för handeln eftersom det hindrar ett företag från att exportera vissa produkter.

Dialog med lobbyister

Förslaget från EU inkluderar även att det ska finnas ”regulatoriska utbyten”. Om exempelvis lobbyisterna är missnöjda med en regleringsidé eller plan till reglering som de menar skadar handeln har de rätt att träffa EU för en dialog och ”effektivt lösa ut problemen”. Ytterligare en chans för lobbyisterna att stänga dörren för nya lagar.

Hemliga makthavare

Det övergripande ansvaret för att harmonisera lagstiftningen mellan EU och USA under TTIP har det så kallade The Regulatory Co-operation Body (RCB). Denna instans kommer vara mäktig och ”noga överväga” företagslobbyns förslag på framtida och idag existerande regleringar. Orsaken till att även tidigare lagstiftning ska vara föremål för detta är ”regelkonvergens”.

Nu kommer inte RCB ha egen rätt att införa egna lagar. Men det är oklart hur uppdelningen mellan RCB och del valda representanterna kommer se ut. Men storföretagslobbyn lär vara överlycklig eftersom de i åratal har lobbat för att det ska införas ett sådant organ under namnet Regulatory Cooperation Council.

Sätter storföretagen först

Sammanfattningsvis kan man säga att denna läcka återigen visar att EU alltid sätter storföretagslobbyins intressen först och gör allt för att hålla de jobbiga delarna hemliga. Och när protester sker mot att storföretagen får ökad makt över oss genom att få stämma stater på astronomiska belopp väljer EU gång på gång att lyssna på lobbyisterna.

Inte konstigt att motståndet mot TTIP växer. I flera europeiska länder är det en glödhet fråga och engagerar hundratusentals. Här i Sverige har över 20 000 har skrivit under namninsamlingen för att stoppa fulhandelsavtalet. Anslut dig till kampanjen du med. 

Fler nyheter