Statligt delägt storföretag lägger miljoner på lobbyism i USA

Miljoner läggs på lobbyism

Idag kan Skiftet avslöja att ett svenskt företag som är delägt av den svenska staten betalar amerikanska lobbyister. Orsaken är att de vill påverka det transatlantiska handelsavtalet mellan USA och EU som kallas för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Igår kunde Skiftet visa hur matjätten Monsanto lagt över 78 miljoner kronor, bland annat för att att bända upp EU:s marknad för att de ska slippa att övertyga EU om att de inte ska behöva märka sina genmodifierade produkter. Idag kan vi visa att SSAB, som är delägt av svenska staten via det statligt ägda gruvdriftskoncernen LKAB, lägger över en halv miljon kronor per kvartal för att påverka USA i förhandlingarna om bland annat TTIP och relaterade handelsavtal.

2,5 miljoner kronor

Det är via bolaget SSAB enterprises som är SSAB:s USA-operationer, vilka äger stålverk, som företaget anställt lobbyisten Martha Gibbons som ”Director of government relations”. Detta enligt den partipolitiskt neutrala organisationen OpenSecrets som granskar lobbyism i USA.

Lobbyismen har såvitt vi kan se pågått sedan början av 2013 slutade i och med första kvartalet 2014. Nu har de inte skickat in någon liknande rapporterat in de andra kvartalen för 2014, men redan nu kan vi sluta oss till att de har lagt över 2,5 miljoner kronor för att påverka bland annat handelsavtalet. [1]

Varför skulle ett stålföretag som är delägt av svenska staten lägga miljonbelopp på lobbyism i USA? Det framgår inte direkt av dokumenten. Men en konsekvens av TTIP kan bli att SSAB:s USA-operation SSAB enterprises får möjligheten att stämma svenska staten om de känner att deras vinster hotas. Hur då?

En högst möjlig konsekvens

I TTIP finns något som kallas Investor-state dispute settlement (ISDS). Kortfattat är det en stängd skiljedomstol där storföretagen lokaliserade i ett land kan kan en annan stat om de ser sina vinster hotade. SSAB enterprises skulle alltså kunna stämma den svenska staten om de känner att deras vinster hotas. Låter det långsökt? Det har redan hänt på exakt det sättet som beskrivs ovan.

Den kanadensiska delstaten Quebec beslutade sig för att förbjuda fracking efter en folkomröstning. [2] Men när folket hade sagt sitt stämde ett kanadensiskt bolag staten via ett amerikanskt dotterbolag på 250 miljoner $. Det kunde de göra tack vare ett handelsavtal mellan USA och Kanada. Så hotet ligger över oss att om TTIP går igenom med ISDS kan SSAB enterprises stämma svenska staten om vi förbjuder fracking då de tillverkar stål som kan användas i utvinnandet av detta fossila bränsle.

Allt detta är kanske inte SSAB:s mål. Men det är vad deras mångmiljonlobbyism kan få för konsekvenser. Och det borde medborgarna som är delägare i företaget få veta.


Vill du stoppa TTIP som innebära att storföretagen som SSAB Enterprise får stämma svenska staten? Då ska du göra som över 13 000 andra och skriva under vår kampanj >>Stoppa TTIP<<.


Källor:

[1]

2013

Kvartal 1, kvartal 2, kvartal 3, kvartal 4

2014

Kvartal 

[2]

Fracking är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bort för konsumtion. Framställningen av denna gas hotar både närmiljön och klimatet.

Fler nyheter