TTIP äventyrar vår mat

Den europeiska unionen (EU) tillämpar det som brukar kallas försiktighetsprincipen. Det är en princip som ska reglera livsmedelsprodukter och finns det en risk för människors hälsa kan produkten dras tillbaka. Själva grundidén är också att ansvaret flyttas till företaget, de som gjort produkten, att bevisa hur ofarlig produkten egentligen är.

USA, däremot, har betydligt lägre standard när det kommer till livsmedelsprodukter och konsumenternas säkerhet och där är bevisbördan den omvända, myndigheterna måste bevisa att det är farligt snarare än de ansvariga företagen. I korthet har storföretagen lyckats så pass bra att deras krav är på en betydligt lägre nivå än vi är vana vid här i Europa.

Men med TTIP, frihandelsavtalet mellan EU och USA, riskerar vi att gå bakåt när det gäller livsmedelssäkerheten. Detta, helt enkelt, för att det ska finnas en mer likformighet när det kommer till lagstiftningen, vilket på så sätt ska gynna handeln. TTIP, bland mycket annat, syftar just till att rubba handelshinder.

John Hilarys rapport om TTIP, översatt av Arena Idé, listas flera saker när det kommer till livsmedelssäkerheten som kan vara i fara om TTIP blir verklighet.

  • 70 procent av livsmedlen i amerikanska butiker innehåller genetiskt modifierade ingredienser, något som i princip inte längre finns inom EU tack vare protester som lett till att det tagits bort. De genmodifierade varor som finns måste ha tydlig markering. Amerikanska bioteknikföretag gör nu sitt för att trycka på EU:s regleringar och använder, listigt nog, TTIP till det. Samtidigt har den amerikanska regeringen haft starka invändinngar mot den obligatoriska märkningen. Slutligen, den europeiska bioteknikindustrin samarbetar med sina kollegor i USA för att sprida mer genetiskt modifierade organismer till Europa.
  • Amerikanska livsmedelsproducenter har gjort det till sin viktigaste fråga att ta bort, eller i alla fall försvaga, EU:s bekämpingskontrollssystem i TTIP. Detta genom att ge sig på EU:s nya regler från 2009 vars syfte är att skydda människors hälsa och miljön. Det här ska redan ha förts in i TTIP förhandlingarna för att underlätta för företagen så mycket det bara går.

Tycker du, som oss, att det här avtalet äventyrar för mycket av det vi gemensamt åstadkommit, stå med oss och skriv på för att stoppa TTIP.

 

Fler nyheter