Simpsons tar strid mot vår tids största miljöbovar


Fracking är något som precis har börjat diskuteras i Europa. Den främsta anledningen till att vi i Europa börjat prata om det är för att det omdiskuterade transatlantiska handelsavtalet, TTIP, som just nu förhandlas mellan USA och EU öppnar upp för just fracking i Europa.

Så vad är fracking?

Fracking är en metod för att kunna utvinna fossila bränslen såsom olja och naturgas. Metoden går ut på att man borrar ett hål i marken där man sedan pumpar in stora mängder vatten som är blandat med kemikalier. På detta sätt skapas det sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigörs naturgas eller olja. Därefter leds gasen eller oljan upp till ytan och bortför konsumtion.

Detta har hittills inte varit särskilt vanligt i Europa och är i vissa länder redan förbjudet men i USA är fracking praktiskt taget allmän kännedom. Förra veckans avsnitt av de The Simpsons tog till och med upp fracking och farorna med det. Om ett fenomen är så vanligt att kultförklarade The Simpsons tar upp det så kan vi nog räkna med att frågan är viktig för många amerikaner

De faror med fracking Simpsonsavsnittet bland annat drev med är risken för jordskalv i frackingområden. En annan stor risk som togs upp  är att de kemikalier som används förorenar grundvattnet och därmed dricksvattnet. I avsnittet går det att tända eld på vattnet i kranen, något som faktiskt är realitet på sin håll i USA.

Fracking skulle genom TTIP-avtalet bli realitet i Europa. Med hjälp av Investor-State Dispute Settlement, också kallat ISDS (som är en del av TTIP-avtalet) kan energibolag stämma stater för att deras lagstiftning förbjuder fracking. På så vis kan energibolagen gå runt enskilda länders miljölagar och därigenom öppna upp för en typ av energiutvinning som är kort och gott en katastrof.

Fracking är inget Europa vill ha, därför måste vi sätta stopp för TTIP. Skriv under kampanjen Stoppa TTIP och visa att du inte vill kunna sätta eld på ditt dricksvatten.

 

 

Fler nyheter