Inte ens The Economist tycker det är en bra idé att företag ska stämma stater

Jorden har inte gått och blivit platt, däremot har något mycket större hänt nämligen The Economist, knappast känd för att vara progressiva, har kritiserat Investor-state dispute settlement (ISDS) där företag ska få större makt och befogenheter att stämma stater om de gör minsta anspråk på att begränsa dess vinster.

Deras text är en lång och formidabel sågning av ISDS. Exempelvis börjar texten så här:

IF YOU wanted to convince the public that international trade agreements are a way to let multinational companies get rich at the expense of ordinary people, this is what you would do: give foreign firms a special right to apply to a secretive tribunal of highly paid corporate lawyers for compensation whenever a government passes a law to, say, discourage smoking, protect the environment or prevent a nuclear catastrophe. Yet that is precisely what thousands of trade and investment treaties over the past half century have done, through a process known as “investor-state dispute settlement”, or ISDS.

Vidare påpekas det hur ISDS som klausul i grunden är, som delvis nämns i citatet ovan, någonting som följt med länge. Dessutom är det en klausul företag missbrukar. Men det intressanta kommer senare, då de frågar sig huruvida det verkligen behövs:

At the same time, academics have begun to question whether ISDS delivers the benefits it is supposed to, in the form of increased foreign investment. Foreign investors can protect themselves against egregious governmental abuse by purchasing political-risk insurance, points out Terra Lawson-Remer, an economist at the Brookings Institution. Brazil continues to receive lots of foreign investment, despite its long-standing refusal to sign any treaty with an ISDS mechanism.

Det är alltså inte så att länders handel skadas bara för att de inte accepterar ett avtal. Särskilt om det innebär större och friare spelrum för företag samtidigt som de i skiljedomstolar bakom stängda dörrar kan driva sitt case och vinna.

ISDS i sig själv är alltså ingenting nytt fenomen men om det blir en del av frihandelsavtalet mellan USA och EU kan det bli mer regel än undantag att företag stämmer stater för minsta lilla.

Stå med över 8000 andra om du tycker det är fel.

 

Fler nyheter