Vilka är egentligen folket i EU:s folkstyre?

Vilka är egentligen folket i ett folkstyre? Det kan tyckas självklart för vissa, men i praktiken sker ett urholkande av demokratin bland EU:s medlemsländer.

Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, är ett potentiellt exempel på den här negativa utvecklingen. Går avtalet igenom kan storföretag som bekant stämma Sverige på enorma summor pengar om deras vinster hotas av demokratiskt fattade beslut.

TTIP är kulmen på ett förhållningssätt som länge präglat EU, och som direkt hotar medlemsländernas demokratiska förutsättningar. Skälet är att rätten till beslut rör sig uppåt. TTIP skulle innebära en förskjutning i synen på makten från att gälla svenska medborgare till att även inkludera intressenter till den svenska staten.

Med andra ord kan storföretag bli en mäktig komponent jämsides Sveriges egna medborgare – detta via överstatliga domstolar. Hur rimligt är detta?

Faktum är att det blir värre än så. Dessa storföretag prioriteras på sätt och vis före Sveriges egna medborgare om man tillämpar en rättspraxis som direkt underminerar svenska demokratiska beslut. Om affärsjurister kan stämma stater för att de värnar sin sjukvård ­– då står något väldigt fel till.

Det är klart att Sveriges invånare själva måste få välja huruvida man vill ha hårdare miljökrav eller vinstbegränsningar i välfärden, och detta utan att bli ekonomiskt angripna av storföretag och deras apostlar till affärsjurister. Allt annat är demokratiskt regelvidrigt.

Om vi fortsätter på den här kursen är det inte alltför orimligt att tänka sig ett framtida Europa som överger demokratiska principer som jämlikhet till politiskt deltagande eller medborgerligt inkluderande. EU är redan i nuläget tveksamt ur demokratisk synpunkt och de förhandlingar vi nu ser utgör en tydlig kurs mot ett nytt Europa med nya, möjligtvis katastrofala principer om maktdelning.

EU och dess medlemsländer är ute på farligt vatten. Sveriges politiker måste bli mer tydliga kring hur vi ska navigera oss. Om du inte redan skrivit upp dig mot TTIP – gör det nu. Just nu är vi över 5000 undertecknade och vi blir hela tiden fler.

Fler nyheter