Vi avslöjar Välfärdsoligarkernas vänner

Välkommen! Du har kanske hittat hit via qr-koden på annonstavlan som stod utanför den oligarkernas lobbybyrå som heter Kreab.

Nyligen avslöjades Kreab med att hjälpa ryska oligarker som vill sälja mer olja och gas för att finansiera Putins krig. När de åkte dit försökte de skrubba internet rent. Men Kreab jobbar inte bara för ryska oligarker. De jobbar också för svenska välfärdsoligarker så de kan fortsätta plundra välfärden.

Kreab, som grundades av den svenska välfärdsoligarken och moderatpolitiken Peje Emilsson, stöttar också svenska välfärdsoligarker genom en ljusskygg organisation som heter ”Valfrihetens vänner”. Även denna gång försöker dölja sina spår på internet när de köper en helsidesannons för 400 000 i Dagens Nyheter.

Skolpengen som ska gå till eleverna används istället för att köpa annonser och lobbyism för bolagsskolorna. ”Valfrihetens vänners” ordförande är moderaten Gunnar Hökmark som också jobbar på Kreab. Han skriver ofta debattartiklar i tidningar och media sväljer det ofta med hull och hår.

Storbolagens och PR-bolagens makt över demokratin måste brytas. Därför avslöjar vi skolkonspirationen. Det gjorde vi genom att hyra två vespor med stora skyltar om ”Valfrihetens vänner”. Sen cirkulerade vesporna runt Kreabs och de stora tidningarnas snofsiga lokaler i centrala Stockholm. Vi fick råd att göra detta genom att hundratals vanliga svenskar skänkt en slant till annonserna.

Vill du ta upp kampen mot de svenska välfärdsoligarkerna? Gå med i kampanjen mot världfärdsoligarkernas nästa plan som är att plundra samhällsägda lokaler.

Läs mer:

Dagens ETC, ”Svenska lobbyister hycklar bara om Putin” https://www.etc.se/ledare/svenska-lobbyister-hycklar-bara-om-putin-de-aelskar-ryska-pengar

Dagens ETC, Dold avsändare angriper S i DN-annons, https://www.etc.se/inrikes/dold-avsaendare-angriper-s-i-dn-annons

Dagens ETC, Den sönderprivatiserade välfärden behöver demokrati, inte valfrihet, https://www.etc.se/debatt/den-sonderprivatiserade-valfarden-behover-demokrati-inte-valfrihet

Dagens ETC, Lobbyisterna som ritade om Skolsverige – och blev stenrika på kuppen, https://www.etc.se/inrikes/lobbyisterna-som-ritade-om-skolsverige-och-blev-stenrika-paa-kuppen

Fler nyheter