Folkets remiss

När regeringen frågade efter åsikter och synpunkter på folks hyressättningar “glömde” de att fråga de som kommer bli direkt drabbade. Nämligen hyresgästerna. Därför tog Skiftet saken i egna händer och annonserade att vi tillsätter Folkets remiss. En enkät som över 7 000 människor svarade på och som nu överlämnats till Justitiedepartementet.

Frågan om marknadshyra har varit en av årets mest engagerande frågor för Skiftets aktiva. Sannolikheten är stor att en majoritet skulle bli direkt drabbade av fri hyressättning och helt enkelt inte ha råd att bo kvar i sina hem om det infördes.

 

En sak som framgår tydligt av vår enkät är hur överkörda folk känner sig av politiker. 71% svarade att de inte alls känner att politiker lyssnar på dem. Och ärligt talat, varför skulle de? Man bjuder in företagsjättar som Spotify och Klarna för att bestämma om folks boendesituation men inte någon som kan representera hyresgästerna.

 

I media pratar man om att Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar var den som fällde regeringen i och med den röda linjen om marknadshyror. Det hade hon inte kunnat göra utan en stark gräsrotsmobilisering från aktivister runt om i landet. Dadgostar förtjänar beröm för att hon stod upp för sin politik. Men det var vi gräsrötter i hyreslägenheter och de som inte har råd att köpa bostadsrätter som fällde Stefan Löfven.

Ilskan i att som en del av tre miljoner drabbade människor inte känna sig lyssnad på. Parat med oron över vad det skulle betyda om politiker bestämde att hyran ska höjas med 50%. Det var detta som fick Stefan Löfven att fällas. Det återspeglas också i enkäten vi kallar Folkets remiss, där det framgår att vanligt folk inte vill ha marknadshyror i Sverige.

 

Tillsammans har vi visat att det är en dålig idé att försöka suga ut mer pengar från en redan ekonomiskt utsatt grupp. Sådana försök fäller regeringar. Därför ser vi fram emot att begrava alla framtida försök till marknadshyror.

Läs hela underlaget som skickades in till Justitiedepartementet här:

Folkets Remiss_Låt människor ha råd att bo och vara delaktiga i sina bostäder

Fler nyheter