Vive la France – domstol kan stoppa Ceta

Fuhandeslavtalet Ceta mellan EU och Kanada har en mycket mer osäker framtid än vad vår regering och EU vill påskina. Experten på TTIPpen rapporterar att en fransk domstol kan fälla avtalet.

Frankrike har varit mycket kritiska till avtalet och när EU-parlamentet röstade om Ceta-avtalet tidigare i år var endast 16 av 74 franska parlamentariker för. När EU valde att inte skicka Ceta-avtalet för prövning i EU-domstolen anmälde ett antal parlamentariker avtalet till den franska konstitutionsdomstolen.  

Kritiken är att avtalet bryter mot både EU-rätt och nationell rätt, då avtalet innebär en särskild direktörsdomstol där utländska investerare kan stämma länder som de anser hotar deras vinster. Det bryter mot likabehandlingsprincipen då inhemska företag inte har samma rättigheter.

Domstolen har nu återkommit med sitt första besked: att de kommer analysera avtalet i grunden. De kan alltså inte direkt förkasta anmälan från kritikerna. Ceta-avtalet är långt ifrån säkert att de kommer gå igenom och kritiken är även hård i Nederländerna, Rumänien, Vallonien och i tyska delstater.

Vad händer framöver? På Socialdemokraternas kongress i april försöker partiledningen smyga igenom följande skrivelse som inte ens nämner handel:

Den växande ekonomiska kakan ska komma alla till del. Konkurrens ska inte ske genom försämrade villkor, pressade skatter och sämre miljöregler. Social rättvisa måste prioriteras, annars riskerar tilltron till EU att urholkas.

Men det finns en splittring inom Socialdemokraterna och det finns ett förslag på ett tilläggsändring:

Det är dock viktigt att den inre marknaden inte sätter investeringsskydd före fackliga rättigheter. Det är viktigt att EU står upp för progressiva handelsavtal – avtal där arbetare, konsumenter och miljön sätts i första rummet, där frihandel blir en väg till välstånd snarare än ökade klyftor och där demokratin väger tyngre än kommersiella intressen.

Skiftet kommer göra en aktion i samband med kongressen för att stötta ändringsförslaget. Förslaget går inte tillräckligt långt men är en förutsättning för att kunna potentiellt fälla avtalet i Sverige.

Nu måste vi visa att Skiftet-aktiva inte accepterar att vi inför fulhandelsavtal som innebär att storbolag får stämma oss i direktörsdomstolar. Gör som över 16 000 och skriv under mot Ceta: https://agera.skiftet.org/campaigns/CETA-en-present-till-storbolagen

 

 

Fler nyheter