Ny rapport: glyfosatproducenter ”köper vetenskapen”

Monsanto och andra glyfosatproducenter verkar ha förvridit vetenskapliga bevis om ogräsmedlets inverkan på folkhälsan för att fortsätta sälja det kontroversiella medlet. Detta visar en ny rapport av GLOBAL 2000 (Friends of the Earth Austria) som bland annat får stöd av Skiftets tyska systerorganisation Campact.

Mellan 2012 och 2016 sponsrade företaget en rad artiklar i vetenskapsjournaler alla som kom fram till att glyfosat inte alls var farligt för hälsan. Den nya rapporten “Buying Science,” visar att dessa industrifinansierade rapporter om glyfosats cancerogena och toxikologiska egenskaper (förmågan att skada DNA) innehåller fundamentala vetenskapliga brister. Allt från medvetna och kalkylerade utlämnanden, införanden av irrelevant data till brott mot OECD: s riktlinjer för utvärdering cancerstudier på gnagare. Artiklarna lägger också en större vikt vid icke publicerade studier än sådana som genomgått en granskning av forskare via vetenskapliga tidningar.

Trots dessa stora brister har vissa myndigheter med regeringsansvar sagt att glyfosat inte är cancerframkallande och har återkommande refererat till argument som tillhandahålls i dessa industrisponsrade artiklar. Tysklands federala myndighet för riskbedömning (BfR), EU:s European Food Safety Authority (EFSA) och USA:s Environmental Protection Agency (EPA) har alla refererat till dylika artiklar.

”Glyfosatproducenterna har använt varje trick i boken för att få myndigheter världen över att spela ned riskerna med glyfosat. Det faktum att myndigheterna har accepterat deras ’hjälp’ är skandalöst.” Säger en av rapportens författare.

Världshälsoorganisationen WHO:s enhet för cancerstudier (IARC) har vägrat att beakta icke publicerade studier när de övervägt glyfosat, då de anser att den data som använts i dessa studier är otillräckliga och viktiga detaljer saknas. IARC accepterar som oftast inte icke publicerade vetenskapliga studier.

Organisationerna bakom denna rapport stöttar också medborgarinitiativet mot glyfosat som Skiftet är med och driver. Som en del I målen för kampanjen kräver vi att EU-kommissionen ”säkerställer att den vetenskapliga utvärderingen för godkännande endast baserat på publicerade studier som tagits fram på uppdrag av kompetenta myndigheter istället för sådana som finansierats av kemikalieindustrin”

”Beslutet om glyfosats framtid borde vila på IARC:s självständiga bedömning” tillägger Helmut Burtscher.

Vill du stoppa glyfosat? Skriv under medborgarinitiativiet:

»Jag vill stoppa kemikalieindustrin «

 

Fler nyheter