S i Österrike säger nej till Ceta – följer svenska regeringen efter?

Österrikes socialdemokratiska parti, SPÖ, meddelar nu att deras fem EU-ledamöter kommer att rösta emot det kontroversiella handelsavtalet, Ceta, mellan EU och Kanada.

Detta grundar sig i ett särskilt rättsutlåtande som senare verkar klargöra hur man ställer sig till avtalet. Detta går emot partiets tidigare hållning och SPÖ:s partiledare Christian Kern godkände avtalet senaste oktober. Där meddelade han dessutom att avtalet är i ”rätt riktning”. (reds. övers.)

Vad är Ceta?

Ceta, kort för Comprehensive Economic and Trade Agreement, är ett handelsavtal som planeras mellan EU och Kanada, vars syfte bland annat är att ta bort handelshinder och tullavgifter för att främja handel och konkurrens.

Men Ceta är inte ett vanligt handelsavtal därför att det främst handlar om handelshinder som inte rör tullar och skatter. I stället berörs statliga åtgärder som importkvoter och subventioner; lagar som kräver att vissa varor utformas på ett visst sätt för att de ska godkännas; standarder, certifieringsskydd och kontrollkrav med mera. I avtalet ingår direktörsdomstol – en särskild tribunal där storbolag kan ställa länder inför rätta om nya lagar hotar storbolagens vinster. Ett exempel är Tyskland som blev stämda av svenska Vattenfall för att de bestämde sig för att fasa ut kärnkraften. Ett annat är Kanada, som blev stämda av kanadensiska Lone Pine för att de återkallade olje- och gasutvinning i syfte att skydda människor och miljö. Båda fallen pågår. Ceta är alltså inte ett frihandelsavtal i klassisk bemärkelse – utan vad vi kallar ett fulhandelsavtal.

Ceta handlar i grunden om att göra storbolagen mäktigare. Så mäktiga att de kan skrämma hela nationer från att införa nya lagar i rädsla för stämningsförfaranden. Det innebär att storbolagen kan tjäna på att starta stämningar – även när de förlorar.

Sveriges socialdemokrater har hittills tyvärr sysslat med icke-transparenta försök att påskynda processen. Nu riktar vi strålkastarna mot regeringen i Sverige och frågar om deras intentioner. Använd verktyget CETA Check! för att kräva ett klargörande av de svenska EP-ledamöterna.

» Kräv ett svar «

Fler och fler sluter upp i motståndet mot Ceta. Är du också oroad över vad det kan innebära för vår demokrati, välfärd och miljö? Anslut dig till kampanjen mot Ceta.

» Anslut dig «

Fler nyheter