Fackförbund pressar regeringen på Ceta-besked

Snart röstar EU-parlamentet om det kontroversiella handelsavtalet mellan EU och Kanada – Ceta. Avtalet har rönt internationell kritik och nya rapporter, varav en finansierad av över 600 Skiftet-aktiva, visar att det riskerar leda till inskränkningar i demokratin till förmån för storbolagen. Nu riktar 6F-facken strålkastarna mot regeringen och kräver besked.

Företrädarna för de olika fackförbunden avhandlar samma sak som tusentals skiftare varnat om sedan länge: Ceta-avtalet är partiskt designat till förmån storbolagens rättigheter – på arbetarnas och fackens bekostnad.

Hur är Ceta partiskt? För storbolagen finns tydliga efterlevnadsmekanismer i avtalet för hur deras rättigheter ska uppnås, bland annat genom direktörsdomstolar som Sverige kan ställas inför om vi till exempel väljer att kommunalisera delar av välfärden. Sådana här mekanismer saknas helt i kapitlet för fackliga rättigheter, som istället fylls med svepande formuleringar som att arbetsrättsliga skydd ska ”eftersträvas”. Därmed kan EU och Kanada bryta mot dessa skrivelser utan påföljd.

» Vill du veta mer? Läs rapporten om Ceta nu

6F som vanligtvis ställer sig positivt inställda till frihandel menar att problemen med Ceta sträcker sig bortom avskaffandet av tullar. Som flera – däribland undertecknad – påpekat är Ceta inte ett frihandelsavtal i klassisk bemärkelse. Det handlar inte främst om tariffer som tullar och skatter. Ceta tummar på demokratin och kan därför inte definieras som ett frihandelsavtal – det är och förblir ett fulhandelsavtal.

Om EU-voteringen om Ceta passerar är det upp till regeringen att stoppa avtalet när medlemsländerna röstar. Företrädarna för 6F kräver nu att regeringen måste rösta emot. Håller du med? Gör som över 14 554 andra och anslut dig till kampanjen mot Ceta.

» Jag vill ansluta mig «

Fler nyheter