Vården ska var jämlik för alla – så enkelt är det

Vården ska vara jämlik. Folk ska ha samma rätt till den behandling de behöver. För två och ett halvt år sedan kunde forskare vid Sahlgrenska akademin visa att diabetesbehandling inte uppfyller det kravet. Nu protesterar tusentals mot att inget har hänt.

Bekvämt med insulinpump

Diabetes behandlas med insulininjektioner. Antingen manuellt vid behov – i synnerhet i samband med måltider – eller automatiskt med hjälp av en insulinpump i fickan.

Det finns ingen forskning som säger att den ena metoden är effektivare än den andra, men diabetiker verkar föredra den automatiska pumpen som gör det lättare att leva ett normalt liv.

Lättare för barnen

Pumpen underlättar i synnerhet för barn, som slipper nålstick vid varje ny injektion. Även människor som har svårt att reglera sina blodsockernivåer själva har glädje av den, visar en undersökning vid Lunds Universitet.

Stora skillnader

Forskningsprojektet vid Sahlgrenska visade att kvinnor har avsevärt lättare att få en pump än män, och yngre har lättare att få det än äldre. Även regionalt fanns stora skillnader.

Protestera

Tina Linder har startat en kampanj med hjälp av Skiftets verktyg MinKampanj för att kräva jämlik vård. Håller du med henne och över 4 000 andra? Skriv under redan nu.

Fler nyheter