S tar till sig av TTIP-kritiken

Som det stora partiet i regeringen är Socialdemokraterna det avgörande partiet när det kommer till vad Sverige ska tycka om TTIP – det handelsavtal mellan EU och USA som just nu förhandlas fram under stort hemlighetsmaker. Ett brett spektrum av åsikter ryms i partiet, och TTIP väntas bli en stridsfråga på kongressen i maj.

»Agera: Det här är TTIP och det här kan du göra för att stoppa det

När TTIP-kritiken började dyka upp möttes den först av tystnad. När det blev ett allt mer organiserat motstånd mot avtalets mest kontroversiella del ISDS, skrev den nytillträdde näringsminister Mikael Damberg såhär i ett brev:

Många av farhågorna kring TTIP bygger dock på missuppfattningar. Till exempel att samhällsfunktionerna, rätten för de nationella regeringarna att reglera och EU:s standarder för livsmedel, hälsa och säkerhet kan urholkas.

[…]

Europa behöver tänka stort och visa tydligt ledarskap om vi ska skapa den tillväxt som vi så väl behöver och om vi ska behålla vår plats på den internationella arenan. Det betyder att kommissionen och regeringarna i EU samarbetar direkt med företag och konsumentföreningar för att komma till rätta med dessa myter.

ISDS är skapat för att kompensera företag som fått sin egendom förstatligad, men systemet har missbrukats något enormt. Företag har stämt stater till höger och vänster för lagar och beslut de inte gillar.

»Läs mer: ”7 helt absurda rättsfall tack vare naiva handelsavtal”

Till en början var det nästan bara Skiftet och ett par andra organisationer som drev en kampanj mot avtalet. Men motståndet har lönat sig och vuxit sig starkt.

Den fackliga centralorganisationen LOAftonbladets ledarsida, Tankesmedjan Tiden, Katalys & Cogito, SSU:s idépolitiska tidning Tvärdrag och flera LO-anslutna fackförbund alla uttalat kritik mot ISDS. Till och med statsminister Stefan Löfven har sagt att han inte är villig att gå med på vad som helst.

Idag släppte den socialdemokratiska partistyrelsen sina svar på alla motioner som inkommit till kongressen. Däribland en motion från det tunga Skånedistriktet om att stoppa TTIP. Nu låter det såhär från partistyrelsen:

Partistyrelsen är emot det nuvarande ISDS i TTIP och vill se en reformerad
tvistlösningsmekanism. En modern investeringsskyddspolitik ska vara rättssäker och öppen och
inte inskränka staters demokratiska beslutsfattande eller de fackliga rättigheterna.

Förut var det en myt att företag stämmer stater som stiftar lagar de inte gillar. Nu är det oacceptabelt och inget man kan ställa sig bakom.

Den socialdemokratiska partiledningen har sett motståndet och tagit till sig av kritiken. Det är en bra början.

»Läs mer: Motståndet växer i hela Europa

Men nu kommer en serie förhandlingar – Socialdemokraterna ska förhandla med Miljöpartiet om regeringens linje, regeringen ska sedan förhandla med övriga EU om EU:s linje, och EU ska sedan förhandla med USA om det slutgiltiga avtalet.

Det är bra att socialdemokraterna rör sig i vår riktning. Men eftersom vi inte vet vad en reformering av ISDS innebär och inget förslag som lagts fram löser problemen med direktörsdomstolarna måste kampanjen för att stoppa TTIP fortsätta.

Trycket fungerar och därför måste det fortsätta. Gör som 30 000 andra och anslut dig till Skiftets kampanj genom att skriva under protestlistan. Tillsammans stoppar vi att företag får sätta sig över demokratiska beslut.

Fler nyheter