Grönt klimatljus för Sverige kan inge falsk trygghet

Det amerikanska universitet Notre Dame släppte nyligen en undersökning om klimathotet mot världens länder, där de pekar ut ett antal särskilt utsatta regioner  – bland andra Liberia, Sudan och Burundi. På den gröna listan står Sverige, Danmark och Norge – som minst sårbara.

Men klimatforskaren Michael Tjernström påpekar att situationen kan förändras i framtiden. Klimatforskarna Johanna Hedlund och Henrik Carlsen vid Stockholm Environment Institute skriver tillsammans att det gröna ljuset för vissa länder kan ge en onyanserad och förenklad bild av läget.

Ett nyckelbegrepp inom miljöforskningen är ”indirekta effekter” – effekter som är svåra att förutse och som kan få ödesdigra konsekvenser för människor och ekosystem. Henrik Carlsen berättar för Skiftet att de långsiktiga konsekvenserna av indirekta klimateffekter är mycket svårförutsägbara:

Detta är ett relativt nytt forskningsområde, hittills har fokus nästan enbart legat på de direkta effekterna som ett förändrat klimat kan föra med sig. Vad gäller dessa effekter har Sverige goda möjligheter att hantera dessa då vi har god ekonomi och stabila institutioner. Då Sverige är ett litet export- och importberoende land med mycket internationella kontakter kan man förmoda att de indirekta effekterna blir väl så stora, bland annat på att de är svåra att kartlägga och förutse.

Det gröna ljuset riskerar därför att ge en förenklad bild av utsläppens eventuella konsekvenser för Sverige – och därmed också en falsk trygghet som får oss att glömma problem som känns avlägsna.

Glöm heller inte att vi har haft problem i Sverige.

I Stockholm har övergödning kraftigt påverkat situationen för växter och djur. Båstad led bara för några år sedan av vattenbrist och reservoarerna var nära att tömmas. Dalarna drabbades senast 2009 av översvämningar i Borlänge och Säter med vattenskador av sjukhus som en konsekvens.

Dessa klimatfrågor löper, även om de inte beror på utsläpp i nuläget, risken att förvärras i framtiden. Vi är inte immuna mot miljöproblem i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg det.


 

» Skiftet har tillsammans med 350, Klimataktion och Fossil Free startat en demonstration och namninsamling mot Stockholms stads fondinvesteringar i fossila bränslen. Skriv under kampanjen du också. «

Fler nyheter