Chalmers blir första högskolan att säga nej till fossilenergi

Universitetet ska vara en högborg för bildning, kunskap om framtidsperspektiv. Därför är det så glädjande att vi på Supermiljöbloggen kan läsa att det Bedfordshires universitet blir det andra universitetet i Storbritannien som flyttar sina investeringar bort från fossilbranschen.

Tilltaget kallas divesteringar och är alltså motsatsen till investeringar. Det är ett mycket logiskt tilltag ekonomiskt då fossila bränslen knappast är framtiden. Klokskepen har också kommit till Sverige nu när Chalmers tekniska högskola beslutat sig för att sälja sina tillgångar som är placerade i fossilindustrin:

Stiftelsen har tillgångar i ytterst få bolag som direkt äger fossila tillgångar, knappt 5 miljoner kronor, 0,2 % av den förvaltade portföljen. Stiftelsen avser att avveckla de bolagen så snart det är möjligt, vilket hanteras inom den löpande förvaltningen.

Många bäckar små blir till en å. Det är glädjande att universitet börjar ta ansvar för sin elevers, ja alla människors, framtid – för vad är all kunskap och bildning värd om vi inte har en framtid att bygga tillsammans?

Folkrörelsen för att få universitet och det gemensamma att divestera i fossilindustrin växer. I februari arrangeras bland annat en manifestation för att få Stockholms stad att göra samma sak som Chalmers. Skiftet kommer vara inblandad och mer information kommer innan den 14:e februari.

Fler nyheter