Staten måste bli ett föredöme med fasta anställningar

39 000 löntagare på svensk arbetsmarknad har en anställning som sannolikt bryter mot arbetsrätten. De har nämligen varit anställda på visstid hos samma arbetsgivare, oavbrutet, i mer än fem år. Det visar en rapport från Statistiska centralbyrån till Arbetsmarknadsdepartementet, som nättidningen Dagens Arena tagit del av.

Sammanlagt är 547 000 människor, eller 12,5 procent av alla på svensk arbetsmarknad, visstidsanställda. 80 procent av dem vill ha en tillsvidareanställning.

Länge har det pratats om missbruket av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad. Samtidigt bryter reglerna om visstidsanställningar i sin nuvarande konstruktion i lagen om anställningsskydd (LAS) mot EU-rätten, en fråga som den fackliga centralorganisationen TCO länge drivit gentemot svenska staten.

Normen på svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställning, i folkmun kallad fast anställning. I LAS finns det möjlighet att använda sig av olika typer av visstidsanställningar, där de vanligaste är vikariat och allmän visstidsanställning. Tanken är att om du arbetar två år hos en arbetsgivare inom en femårsperiod och har en anställning på visstid, så går din anställning automatiskt över till en tillsvidareanställning.

Problemet är att om din anställning består i av blandade typer av anställningsformer, det vill säga både vikariat och allmän visstidsanställning, kan du vara anställd i upp till fyra år hos samma arbetsgivare, utan att få en tillsvidareanställning. Du måste nämligen ha samma typ av anställning i sammanlagt två år, för att din anställning ska gå över i en tillsvidareanställning. Det är det här som bryter mot EU-rätten, möjligheten att stapla olika typer av anställningar på varandra.

Det är lätt att tro att det är privat sektor som är värst vad gäller visstidsanställningar, men (miss)bruket av visstidsanställningar är stort även i offentlig sektor, såväl inom kommun som landsting och stat. 2013 var så mycket som 17 procent av de anställda i statlig sektor visstidsanställda. Detta jämfört med privat sektor som endast hade 10 procent visstidsanställda, även om det så klart skiljer sig mellan sektorerna.

Det finns ett värde i att den offentliga sektorn är en förebild vad gäller normer på arbetsmarknaden. Men det kräver även att den regering som styr myndigheter och regeringskansli ger möjlighet till ekonomisk långsiktighet och inte ständigt ger uppdrag i kortsiktiga projekt.

Regeringen vill åtminstone åtgärda möjligheten att använda visstidsanställningar på det sätt som det går att göra idag i enlighet med EU-rätten, något som den förra regeringen konsekvent underlät att göra. Den 22 mars är det val igen och utfallet riskerar hålla fast tusentals människor i ofrivilliga visstidsanställningar, i privat såväl som offentlig sektor. Det vore i så fall ännu ett hårt slag mot den arbetsmarknad vi en gång i tiden kunde vara stolta över.

Fler nyheter