En rimlig a-kassa är en fråga om vanlig jäkla anständighet

Veckan som har gått kommer vi nog alla att minnas. En budget som inte är den sittande regeringens, röstades igenom av ett nyfascistiskt Sverigedemokraterna som en gång för alla visade att de är ett enfrågeparti, med rasism som grundläggande ideologi.

Förutom att ett helt nytt politisk landskap målats upp innebär även onsdagens beslut i riksdagen att utlovade arbetsmarknadsreformer inte blir av. Den största förlusten är den uteblivna höjningen av arbetslöshetsförsäkringen.

 

Höjdes senast 2001

Senast nivån i arbetslöshetsförsäkringen höjdes var 2001. Det är 13 år sedan. Det är inte bara lönerna som har ökat i Sverige sedan den senaste höjningen, utan även kostnaderna. Just nu kan den som blir arbetslös och är medlem i a-kassan som mest få ut 80 procent av 18 700 kr i arbetslöshetsförsäkring. Det innebär en inkomst på 14 960 kr i månaden, innan skatt.

Räcker inte

Många fackförbund har löst problemet med den låga nivån i arbetslöshetsförsäkringen med att i fackavgiften inkludera en inkomstförsäkring som ger en utfyllnad av ersättningen på 80 procent av lönen. För individen kan en inkomstförsäkring vara räddaren i nöden, men ur ett samhällsperspektiv är den inte helt okomplicerad.

 

Ska skydda arbetslösa

Arbetslöshetsförsäkringen en omställningsförsäkring som baseras på inkomstbortfallsprincipen. Om den är för låg uppfyller den inte sitt syfte, nämligen att vara en ekonomisk buffert mellan två jobb. En låg ersättning gör att de som förlorar jobbet riskerar att exempelvis förlora hemmet när de inte har råd att betala hyra eller ränta ens vid kortare arbetslöshet.

Urholkas inkomstbortfallsprincipen för mycket förlorar arbetslöshetsförsäkringen sin funktion som försäkring, men den tappar även trovärdighet hos medel- och höginkomsttagare. Viljan att bidra till en gemensam försäkring minskar om du inte får ut särskilt mycket av den.

 

Liten nytta

I dagsläget får väldigt få ut 80 procent av sin lön från a-kassan, och trovärdigheten för försäkringen blir allt lägre. Frågan är hur länge löntagarkollektivet är intresserade av att solidariskt bidra till en försäkring de egentligen inte får ut så mycket av. Eller för att säga det på ett annat sätt – vem vill finansiera en försäkring som inte ger dem trygghet?

Höjningen stoppades

Enligt regeringens förslag skulle arbetslöshetstförsäkringens tak höjas till 25 000 kr. Det skulle innebära att 80 procent av löntagarna skulle få ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Det är en bra nivå. En nivå som, om vi har tur, vi tidigast kan få se någon gång under 2016.

 

Ta fajten

I den stundande valrörelsen måste vi alla göra vårt för att hitta vägen framåt till ett anständigt samhälle där rasister inte har makten över statens budget. En del i det anständiga Sverige är möjligheten att kunna bli arbetslös utan att bli ruinerad. En solidarisk arbetslöshetförsäkring är en grundbult i den svenska modellen. Låt det bli verklighet 2016.

Fler nyheter