Storföretagslobbyn: det kan bli krig om inte storföretag får stämma stater

Storföretagslobbyn börjar få slut på argument när de ska försvara det antidemokratiska transatlantiska handelsavtalet TTIP, och i synnerhet delen som handlar om skiljenämnden ISDS. Hur vet man det?  Tja, när de skriver sånt här:

Internationellt skiljeförfarande har använts framgångsrikt av stater och privata parter för internationella konflikter i flera hundra år. Det är en internationell framgångssaga av stora mått – men i tysthet. För vem skriver fredens historia?

Internationellt skiljeförfarande har hjälpt länder att undvika krig, och det har varit en viktig pusselbit för att stärka handel över gränserna. Ledstjärnan har varit gemensamma rättsregler i ett neutralt forum.

Magnus Nilsson på tankesmedjan Tiden har i en replik till Stockholms handelskammare följande att säga om storföretagslobbyns bottennapp:

Repliken framhåller att internationella skiljedomsförfaranden inte är något ovanligt utan har funnits i hundratals år och till och med varit grunden för att motverka konflikter och verka för fred. Att artikelförfattarna medvetet blandar ihop skiljedomstolar som dömer i frågor om krigsförbrytelser med ISDS (Investor state dispute settlement), som hanterar ekonomiska dispyter mellan privata företag och stater, är minst sagt märkligt. Att dessutom hävda ISDS som grunden för fred är verkligen att tänja på historien.

Man kan anta att de syftar på skiljedomstolar som krigstribunen i Haag. Men det är ju inte riktigt samma sak att krigsförbrytare ställs inför rätta som att tobaksbolag får stämma stater som vill minska rökningen.

Storföretagen vill inte bara smita från skatten och stämma stater – de kräver numera också att vi ska hylla deras insats för demokratin och världsfreden. Det är magstarkt.


Vill du stoppa storföretagens möjligheter att stämma svenska staten om de känner att deras vinster är hotade? Då kan du göra som 11 000 andra och skriva under vår namninsamling för att stoppa det transatlantiska handelsavtalet.

 

 

 

Fler nyheter