Ny rapport: Europa förlorar 600 000 jobb med nya handelsavtalet

Kritiken mot TTIP, det stora handelsavtalet som håller på att förhandlas fram mellan EU och USA, växer. Nu även mot de ekonomiska kalkylerna som la grund för att avtalet började diskuteras från första början.

I en misstroendeförklaring mot EU-kommissionens ekonomiska argumentation för TTIP-avtalet riktar en ny rapport svidande kritik mot kommissionens sätt att räkna på vinsterna med avtalet.

Forskare på Global Development and Environment Institute vid det välansedda Tufts University i USA, har i rapporten använt en alternativ, och vassare, metod för beräkningar som bygger på modeller framtagna av FN för att simulera vad som skulle hända med Europas ekonomier om TTIP skulle godkännas.

Deras resultat visar på helt andra effekter än de beräkningar som EU tidigare använt hade visat, och enligt rapporten skulle TTIP istället innebära ett hårt slag mot Europas ekonomier och löntagare.

 

Deras studie inleder med att uppmärksamma att den forskning som EU kommissionen lutar sig mot i sin utvärdering av TTIP visar på mycket liten vinning i BNP-tillväxt till följd av avtalet. Dessutom framhäver rapporten det paradoxala i att kommissionens underlag även visar att eventuella vinster från handel med USA sker på bekostnad av förlorad inomeuropeisk handel, och att man således gör rullar tillbaka processen av Europeisk ekonomisk integration.

Det man vinner i handel med USA, förlorar man alltså i handel med sina grannar i Europa.

Men det som kommer sen är ännu mer oroande.

Studien visar nämligen att TTIP skulle leda till att ungefär 600 000 jobb försvinner ur EU. Värst drabbas norra Europa och länder som Sverige, Danmark, Finland och Baltikum där runt 200 000 jobb beräknas försvinna. Därefter följer Tyskland med -134 000 jobb, sen Frankrike med -130 000 jobb, och Sydeuropa med -90 00 jobb.

En del av orsaken till detta går att tillskriva konsekvensen av ytterligare en sensationell uppgift som rapporten presenterar: att TTIP kommer skulle innebära nettoförluster i export efter 10 år. Detta jämfört med ett scenario där TTIP inte godkänns. Återigen förlorar vi i norra Europa mest, och enligt rapportens beräkningar handlar det om en förlust på ca 2.07% av BNP.

Alltså: för det första så visar kommissionens egna beräkningar att frihandelsavtalet bara leder till nominella ökningar av handel över lag, och att den större delen av effekten på handel som avtalet har bara innebär att man byter ut en typ av handel mot en annan — utan någon särskild vinning. Sen kommer alltså den här rapporten (som dessutom är gjord med en vassare metod) som visar att handeln faktiskt kan minska.

Någonstans här mina vänner måste vi, om vi inte gjort det tidigare, börja ifrågasätta vilka motiv som egentligen ligger bakom hela den här operationen.

Förutom förlusten av arbetstillfällen och export kan rapporten även visa att TTIP skulle innebära förlorad tillväxt, och att även denna gång förlorar de nordeuropeiska länderna mest. Dessutom minskar statens inkomster, men där drabbas Frankrike hårdast.

TTIP, med ISDS (den mest kontroversiella delen i TTIP), skulle därigenom alltså inte bara låta världsbolag stämma staten om den på något sätt begränsar deras möjlighet att göra vinst – handelsavtalet skulle även beskära den mängd pengar vi kan spendera på välfärd över lag.

En dubbelstöt, om du så behagar. Och om det redan innan den här rapporten fanns många problem med TTIP, så har de nu blivit ännu fler.

TTIP skulle göra det möjligt för företag att stämma stater ifall man reglerar deras möjligheter att göra vinst och det skulle innebära ett hot mot rättssäkerheten och demokratin i Europa. Nu får vi bevis som pekar på att även den ekonomiska logiken inte går ihop. Jobben blir färre, staters ekonomier försvagas, den europiska integrationen rullas tillbaks, och till och med handeln minskar.

 

Men ändå går förhandlingarna framåt. Cecilia Malmström, den svenska handelskommissionären som är ansvarig för att ordna fram handelsavtalet, har så sent som förra veckan talat om hur hon vill se en ny start på förhandlingarna.

 

 

 

Men vi vill inte ha en ny start. Vi vill se ett slut.

Gå med i vår kampanj för att Stoppa TTIP.

 

 

 

 

 

Du kan läsa hela rapporten här:
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP.pdf

Fler nyheter