Moralen bestämmer inte på jobbet

Jobbar du fackligt kommer du någon gång att mötas av frågan om arbetsgivaren får bestämma vad du ska göra på jobbet, och hur det ska utföras. Det enkla svaret på den frågan är: ja.

Inom din befattning, arbetsbeskrivning, kompetens och vad som kan anses vara vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen, har arbetsgivaren så kallad arbetsledningsrätt. Den fastställdes genom Saltsjöbadsavtalet. I gengäld har arbetstagarna rätt att organisera sig på arbetsplatsen.

Den senaste veckan har frågan om arbetsgivarens arbetsledningsrätt ställts på sin spets. Tre av fyra borgerliga partier i Landstinget Kronobergs styrelse tyckte att samvetsfrihet inom vården var en så bra idé, att de röstade ja till att utreda frågan.

Samvetsfrihet innebär att en individ utifrån moraliska ställningstaganden kan vägra att uföra en arbetsuppgift. I Norge finns detta inom sjukvården, och det innebär att vårdpersonal kan vägra att medverka vid till exempel abortrelaterad vård. Det var även det frågan primärt gällde i Landstinget Kronoberg.

Om vi lägger frågan om rätten till lagstadgad vård åt sidan, berör samvetsfriheten även arbetsrätten. För samvetsfrihet innebär att du kan vägra att utföra arbetsguppgifter som ligger inom din befattning, arbetsbeskrivning, kompetens och vanliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Möjligheten att säga nej till vissa arbetsuppgifter öppnar helt enkelt dörren för arbetsvägran.

För ska du kunna bli soldat, och sedan vägra gå i krig? Bli bibliotekarie och av politiska skäl vägra låntagare litteratur på andra språk än svenska? Eller bli servitör och av religiös övertygelse vägra servera gästerna kött?

Frågan om samvetsfrihet väcktes i våras då en person som utbildat sig till barnmorska, sökte jobb inom sitt yrke men vägrade utföra aborter på grund av sin religion och därmed inte erbjöds anställning. DO fann inte att barnmorskan hade blivit diskriminerad. I Sverige innebär arbetet som barnmorska att du kan komma att arbeta med aborter. Är det något du inte kan tänka dig att göra – välj en annan intriktning på din utbildning.

Centerpartiet och Moderaterna i Landstinget Kronoberg ändrade sig i samvetsfrihetsfrågan. Därmed behövdes det aldrig prövas vad det skulle innebära för svensk arbetsrätt. Men det går inte att bygga en arbetsmarknad på att individer ska kunna välja vilka arbetsuppgifter inom sitt yrke de vill utföra. Arbetsledningsrätten, som även den har sina gränser, finns där av en anledning. Någon måste planera arbetet och arbetsuppgifterna.

I Sverige är vi överens om att det ska vara arbetsgivaren, inte moralen.

 

 

Fler nyheter