Regeringen föreslår att fritidspengen tas bort, det är obegripligt

I dagsläget finns en fritidspeng för barn som ingår i hushåll som innehar försörjningsstöd. Syftet med fritidspengen är att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta hem att deltaga i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. En solidarisk idé med andra ord.

Denna föreslås nu tas bort. I regeringens nya budget föreslås istället en höjning av barndelen i riksnormen för barn i åldrarna 7-18 år. Och att anslaget Kommunalekonomisk utjämning skall ökas med 81 miljoner från 2015. Alltså mer pengar per månad, men dessa är inte öronmärkta för fritid.

Fritidspengen ersätter kostnader för fritidsaktiviteter som är regelbundna och lärarledda. Visserligen kan fritidspengen kritiseras då den är begränsad till barn som går årskurs 4-9. Så har du barn som är yngre så gäller den inte dig, samt om du har barn i olika åldrar där vissa är utom åldersspannet kan det bli orättvist.

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) så deltar barn från ekonomiskt utsatta familjer i lägre utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter än andra barn. Det var bland annat mot denna bakgrund som fritidspengen infördes. Att öronmärka en peng för organiserad aktivitet skulle minska underrepresentationen av barn från ekonomiskt utsatta hushåll i fritidsaktiviteter. Och behöver vi påpeka att barn+idrott=jättebra?

Därför är det obegripligt att den föreslås ta bort. Ja, åldersspannet för ökad riksnorm har ökat, det innebär att familjerna fortfarande har möjlighet att spendera pengarna på fritidsaktiviteter. Men det fina med fritidspengen var att den var öronmärkt.

Nu kan vi hoppas på att det beloppet läggs på barns fritidsaktiviteter, och att utslagningen och underrepresentationen i idrotten för barn i utsatta familjer hindras.  Men hur ska det gå till? Det vill vi gärna har svar på.

 

 

Fler nyheter