Med TTIP ser företagen en chans att kringgå rättssystemet

”Investor-State Dispute Settlements” (ISDS) är en viktig och tillika skrämmande del av TTIP, frihandelsavtalet mellan USA och EU. Det är som bekant den delen som gör det möjligt för företag att stämma stater om de reglerar en marknad som begränsar företagets vinster.

Utöver det helt uppenbart märkliga med att företag ska ha den rätten, är sättet hur sådana fall ska avgöras mycket oroande. Som det ser ut nu ska det avgöras i en privat och stängd nyskapad domstol med välbetalda affärsjurister.

Det är alltså så att ländernas vanliga rättssystem inte räcker till. I sammanhanget bör sägas att många av de europeiska länderna har ett välutbyggt rättssystem och dessutom, ett öppet sådant. Även något som många länder byggt upp under lång tid för grunden i ett samhälle är någonstans respekt för rättsstaten.

Några som ifrågasatt just behovet av en extra privat domstol är flera Labour-politiker. De menar att det ordinarie rättssystemet är avancerat nog att faktiskt hantera sådana fall.

Det finns givetvis inget som säger att de inte skulle klara av det. Problemet är att företagen hellre ser en stängd process i en liten, privat domstol, där de kan ha sin lilla insyn och betala en bra advokat för att avgöra till deras fördel, vilket är raka motsatsens mot ett modernt rättsystem som ska stå för öppenhet.

Ett modernt och välutbyggt rättssystem är dessutom i många fall en trygg garant mot att man inte kan köpa sig rättvisa.

Fullt förståeligt att stora, multinationella företag vill hitta vägar runt det.

Fler nyheter