Med hjälp av Japan skulle vi kunna bromsa urbaniseringen i Sverige

Medan Sverige går mot ännu en vinter och ett stundande tågkaos firar de japanska tågen Shinkansen, eller som de också kallas, ”bullet trains” 50 år.  Tågen som har en maxhastighet på 300 km/tim och är i regel försenad med max 36 sekunder.

Medan Sverige nu börjar fundera över om höghastighetståg är en bra grej har studier visat att den japanska marknaden har gynnats av Shinkansen. Ekonomer  från universiteten Dartmouth College, Oslo universitet  och Japans forskningsinstitut för ekonomi, handel och industri har i en gemensam rapport undersökt Shinkansens effekter på den regionala ekonomin och hur regionala företag interagerar med varandra.

Ekonomernas studie visar att företag lättare kan göra affärer med varandra och att företagen kommer närmare varandra tack (VARE) Shinkansen. Då avstånden mellan företagen, återförsäljarna och kunderna ofta är väldigt stora i Japan har Shinkansen hjälpt till att kunna transportera stora grupper människor på kort tid.

Dock är Shinkansen inte bara bra för företag utan även bra för Japans turism, eftersom turister i större grad tar sig till otillgängliga platser om det finns järnväg dit.

Allt detta har naturligtvis sitt pris. Att åka med Shinkansen är dyrt, medelpriset på en biljett är runt 130 dollar. Det höga priset medför att företag ofta står för kostnaden och privatpersoner väljer ofta andra färdmedel när de skall resa.

Sverige har en minst lika utspridd befolkning som Japan, därför är det märkligt att vi inte har investerat lika mycket i järnväg som Japan har.  Höghastighetståg är inte bara bra för ekonomin och turismen, det ger människor möjlighet att kunna bo kvar i sina hemorter men samtidigt kunna ta sig till någon av landets större städer.

Med hjälp av höghastighetståg skulle vi inte behöva flytta till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Urbaniseringen skulle därför stöta på patrull och det är helt klart en bra sak.

Fler nyheter