Lokaljournalistikens död är ett demokratiproblem

”Journalistiken är i kris” kunde vi läsa från en högljudd ledarsida häromdagen, med exemplet att Expressen skurit ned på 62,5 tjänster. Och problematiken som ledarsidan lyfter upp: ”Det är självklart att Expressen blir en sämre tidning”. Men alltså… Frågan är lite större än så.

Men visst, kämpa för dessa journalister – och vi föresår ett krig till: Lokalredaktionerna. Visste ni att var tredje lokalredaktion lagts ned de senaste tio åren? Och att detta kan vara ett demokratiproblem?

Studien ”Landsbygd i medieskugga” gjord av Gunnar Nygren och Kajsa Althen på Södertörns högskola handlar om nedmonteringen av den lokala journalistiken, som presenteras som en av landets viktigaste infrastrukturer.

Att bevara och utveckla den lokala demokratins infrastrukturer är en samhällsfråga. Nedrustningen av den lokala journalistiken och av bevakningen av hela landet är därför inte bara en fråga om medieföretagens marknadsvillkor, det handlar också om demokrati och utveckling av hela landet.

En förskjutning på journalistiken kan påverka de politiska prioriteringarna. Denna utveckling kan leda till att landet blir mer uppdelat och landsbygden riskerar att hamna i en politisk och demokratisk skugga. Något som författarna av studien menar banar väg för odemokratiska krafter.

Nedmonteringen av lokala redaktioner grundar sig i ekonomiska svårigheter. Medieföretagen försöker spara pengar och effektivisera. Det kan leda till en mer centraliserad bevakning, som i sin tur kan ge konsekvenser mot personer som bor på platser som saknar lokal rapportering. Vi som bor på landsbygden får inte någon insyn i vad som händer i det närmaste samhället, och det leder till att intresset för att engagera sig i lokala frågor minskar.

Lokala medier är nödvändiga för den lokala demokratin, utan dessa blir det svårare för medborgarna att veta vad som händer i närheten – ingen granskar de lokala makthavarna och färre forum för debatt. Det leder till att de inte har bra förutsättningar till att engagera sig politiskt när det drar ihop sig för val.

Kort sagt: En nedmontering av lokal journalistik ger konsekvenser för lokal demokrati.

 Det finns också tydliga samband mellan lokala medier och intresse för lokal politik. De som tar del av lokala medier är också mer intresserade av lokal politik, och vill oftare engagera sig i lokala frågor.

/…/

Människor är fortfarande intresserade av lokala nyheter. De ligger i topp på det som läses i tidningar, och de lokala nyheterna i radio och TV har inte tappat publik.

Visserligen kan exemelvis Facebook och Twitter fylla en funktion som lokala medier har haft. Eller som Daniel Swedin, ledarskribent på Aftonbladet, skrev på Twitter:

Vem behöver lokaljournalistik när man är FB-kompis med en tant i grannbyn som varnar för att det åker runt nån i en Opel och kidnappar barn.

Nä, men tänk om avvecklingen på glesbygden fortsätter. Då får vi problem som fortsätter långt efter kvällstidningarnas sjunkande kvalitetsjournalistik.

Fler nyheter