Landsbygden made by Dagens Nyheter

Det finns de som påstår att Dagens Nyheter är en Stockholms- och storstadstidning, de har rätt. Stockholm är inte Sverige och DN har missat det. Men det finns även de som säger att det är en rikstidning och vänder sig till läsare över hela landet. Den tesen ska vi pröva.

I Studien ”Landsbygd i Medieskugga” granskade de DN:s bild av landsbygden. Det var dyster läsning för de miljoner svenskar som bor utanför Stockholm. I en jämförelse mellan år 2004 och 2014 hade andelen publicerade artiklar som speglar landsbygdens verklighet nästan halverats. Det innebär att avståndet till dessa läsare växer. Något DN inte är ensamma om, för detta återspeglar hela branschen – den lokala bevakningen minskar.

Studien har grupperat materialet utefter karaktär. De brottsrelaterade händelserna, mest hämtade från TT:s inrikesmaterial, är den typen som rapporteras oftast. Vad gör det med bilden av landsbygden, undrar vi.

Annars då? Förutom att rapportera om när det går åt helvete för oss på härute som frukostunderhållning åt stockholmarna, finns det fler bilder av landsbygden? Ni tänker rätt; rekreationsyta för storstadsbor.

Landsbygden som resmål (natur och övernattning), udda livsformer nära djur och natur, bedömningar av hotell/konferensanläggningar (mat, service, rekreation och sängar) är återkommande teman när landsbygden skildras i DN:s helgbilagor.

Sammanfattningsvis: om ni skulle fråga DN:s läsare om de kunde beskriva landsbygden, bli inte alltför överraskad om svaret blir ”DN:s helgbilaga” eller ”ställe där de ofta kör in i vägräcken, enligt DN”.

 


Ni vill veta mer: Regionala och lokala politiska nyheter har mer än halverats under perioden år 2004- 2014, konsekvenserna av detta skrev vi om häromdagen.

 

Fler nyheter