Antirasismen fick stryka på foten i riksdagen – praxis var viktigare

Idag öppnades riksdagen eller det var, som det heter, upprop för nya ledamöter och val av talmän. Enhälligt valdes Urban Ahlin (S) som talman och Tobias Billström (M) till vice talman. Dessa ska företräda hela Sverige. Vänsterpartiet hade dock begärt sluten omröstning för valet av andra vice talman som ska tillfalla en sverigedemokrat enligt rådande praxis, då en talmanspost ska gå till en företrädare för det tredje största partiet.

Det innebär att ledamöterna får en chans att säga sitt. Antingen röstar de på Söder eller blankt eftersom ingen motkandidat hade presenterats. I första omröstningen blev resultatet 53 för Björn Söder och 292 blankt medan i andra blev det 51 för Björn Söder och 294 blankt . Man röstar flera omgångar ifall en majoritet inte kan säkerställas och vid en tredje omgång frångås majoritetsprincipen, då vinner den som får flest röster. Det finns alltså ingen majoritet i riksdagen för en rasistisk talman som uttryckt sig föraktande om homosexuella och tar varje chans att ta illa om de människor som kommer hit. Men då en motkandidat inte presenterats blev han tillslut vald i alla fall.

Det här handlar som sagt om en praxis varken alliansen eller Socialdemokraterna vill rucka på av en rad skäl. Ibrahim Baylan (S) pratade om att man måste respektera deras väljare och andra pratar om en martyrroll för partiet. Givetvis hade det här inte stoppat exempelvis Vänsterpartiet, eller Miljöpartiet att lägga fram en motkandidat och då tvingat ledamöterna att på riktigt ta ställning för Björn Söder eller någon annan. I Miljöpartiets fall skulle det vara mer trovärdigt och sannolikt, då de är det fjärde största partiet, medan Vänsterpartiet bara är det sjätte största.

Men det görs alltså inte. Vi har fått en rasist som andra vice talman och han ska företräda ”hela Sverige” trots att han saknar stöd i riksdagen.

Praxis var viktigast, tyckte både Socialdemokraterna och alliansen. Långt mer viktigare än att en rasist är en olämplig företrädare för Sverige.

Fler nyheter