Betalningslösningarna som stödjer hatet

Ingen organisation klarar av att överleva utan pengar, det gäller även högerextrema organisationer och nyhetssajter. För att få in pengar ber de om donationer och säljer kläder, böcker och klistermärken. Donationerna och försäljningarna sker över internet med hjälp av olika betalningslösningar.

De vanligaste betalningslösningarna bland de högerextrema organisationerna och nyhetssajterna i Sverige är Swish, Bankgirot och de internationella plattformarna Stripe och PayPal.

Stripe och PayPal har båda användaravtal som innebär att organisationer som Nordisk Ungdom och sajter som Fria Tider inte borde få använda tjänsterna. Men varje överföring innebär klirr i kassan för betalningstjänsterna. Stripe och PayPal tjänar alltså pengar på det hat högerextrema organisationer och nyhetssajter sprider.

Donorbox är en tjänst för ideella organisationer där den som donerar kan använda sig av både Stripe och PayPal.

Swish i sin tur ägs av sex svenska storbanker. Bankerna, och därmed Swish, saknar helt användaravtal som stipulerar vad användarna får använda deras tjänster för. De högerextrema kan därför lugnt fortsätta att använda Swish. Detsamma gäller med Bankgirot. Det svenska bankväsendet stödjer därmed hatet.

Skiftet menar att det är dags att strypa tillgången till betaltjänster för högerextrema organisationer och nyhetssajter. Stripe och PayPal måste leva upp till sina användaravtal. De svenska bankerna måste i sin tur förstå hur de bidrar till hatet med att ha hatet som kunder. Tech måste sluta stödja hatet och därmed strypa hatpropagandan! Hjälp oss att dra undan mattan för högerextreminsterna

wdt_ID Högerextrema grupper och media Stripe Swish PayPal DonorBox BG/PG
wdt_ID Högerextrema medier Stripe Swish PayPal DonorBox BG/PG

Skiftet har kartlagt vilka olika techplattformar som låter svenska högerextrema grupper, nyhetssidor och podcasts att använda deras tjänster. Varför? Så länge techbolagen låter högerextremismen använda deras tjänster, stödjer de hatet.  

Hur har vi gjort?

Skiftet har primärt utgått från de organisationer och sammanslutningar som finns i Stiftelsen Expos wiki samt använder sig av de plattformar vi tittat närmare på. Skiftet har dock gjort den här kartläggningen själva utan stöd från Expo eller någon annan organisation.

Nyhetssajterna utgår från vilka som har stor spridning eller hör ihop med någon av grupperna.  

Utifrån gruppernas och nyhetssajternas webbsidor har Skiftet tittat på vilka metoder de använder för insamling av pengar.

Skiftet har fokuserat på högerextrema grupper och deras nyhetssidor då dessa har stor närvaro och får stor spridning på internet.

Det är dags för tech att sluta stödja hat och därmed strypa hatpropagandan.

Mer om kampanjen kan du läsa här.

Fler nyheter