CETA-avtalets framtid osäkert

Kanada vill inte lyfta visumkraven mot Bulgariens och Rumäniens medborgare, vilket har fått Rumänien att hota om bojkott av fulhandelsavtalet CETA som väntas ingås mellan EU och Kanada. Nu får de stöd av Bulgarien.

CETA, kort för Comprehensive Economic and Trade Agreement, författades för två år sedan som ett försök att förenkla handeln mellan Europa och Kanada. Likt fulhandelsavtalet TTIP är ett av målen att göra regleringar om bland andra arbetsrätt och hälso- och miljöskydd slappare – för handelns skull.

Nu är avtalets framtid osäkert. Kanadas ovilja reproducera tillmötesgå EU:s hållning – att släppa visumkravet mot Bulgarien och Rumänien – gör att de två länderna nu väljer att åberopa sin vetorätt gällande avtalet som förväntas gå igenom i juni. En liknande händelse har tidigare skett med Tjeckien, men där backade den kanadensiska regeringen till slut.

Bulgariens och Rumäniens ambassadörer Dimiter Tzantchev och Luminita Odobescu skriver nu i ett gemensamt brev till EU:

Det är väldigt svårt för Bulgariens och Rumäniens regeringar att, under rådande omständigheter, finna argument för införandet av det strategiska avtalet mellan Kanada och EU:s medlemsstater samtidigt som Kanada diskriminerar våra medborgare – baserat på oklara och skiftande kriterier. (reds. övers.)

Tzantchev fortsätter:

Bulgariens position är tydlig. Vi anser att Kanada måste visa prov på politiskt engagemang för att – under väldigt tydlig tidsram – lösa frågan om visumkrav. Jag kan inte se hur Bulgariens medborgare eller näringsliv kan dra nytta av CETA om reglerna är kvar. (reds. övers.)

Vad är CETA?

CETA är ett handelsavtal med målet att minska ”handelshinder” mellan EU och Kanada för att främja handeln. Detta genom att  ta bort regleringar som har sin grund i exempelvis läkemedelsindustrin, vilket kan innebära dämpade hinder gällande tveksamma substanser i livsmedel, samt slå sönder miljö- och arbetsrättsliga skydd.

Kritiken mot fulhandelsavtalen ökar och fler länder börjar ställa sig emot dem. Tycker du också att de bör stoppas? Gör som över 52 786 andra svenskar och skriv under i kampanjen mot TTIP.

» Jag vill skriva under «

Fler nyheter