FN:s folkrättsexpert sågar direktörsdomstol

Efter en lång och högljudd debatt har EU-kommissionen bestämt sig för att backa från det föreslagna investeringsskyddet ISDS som väntades ingå i fulhandelsavtalet TTIP, med motivering att det saknar transparens och kan leda till intressekonflikter. 

Istället har kommissionen föreslagit ett system som går under namnet ICS, kort för Investment Court System. Till skillnad från ISDS tas större hänsyn till etiska riktlinjer och dess skiljemän väljs inte av storbolag eller länder. Istället ska domstolen vara permanent.

Nu ryter FN:s folkrättsexpert Alfred de Zayas till och säger att det nya systemet inte är mer förenligt med demokrati och mänskliga rättigheter än det förra:

”Investor-state dispute settlement is unfortunately not dead, and the proposed TTIP investment court system (ICS) is but a zombie of ISDS, which suffers from many of the same fundamental flaws”, de Zayas told the Council of Europe.

» Läs mer: Zombie-ISDS – hur EU försöker byta namn på ett fiasko

» Se en film på två minuter som förklarar ICS: Direktörsdomstolen som hotar demokratin

Trots förändringarna i ICS är alltså kärnproblematiken kvar: nämligen att länder kan stämmas på stora summor pengar om deras regleringar anses påverka storbolagens intäkter negativt – därav namnet zombie-ISDS. Detta underminerar varje lands rätt till demokratiskt beslutsfattande till förmån för storbolagens rätt att tjäna mer pengar. En logik märklig i sin yttersta grund.

De Zayas fortsätter:

“The time has come to abolish ISDS and ICS and to ensure that henceforth, trade works for human rights and not against them. The ideological apriorisms of market fundamentalists must give way to common sense and a commitment to respect and fulfil existing human rights treaty obligations, achieve the sustainable development goals and address the urgent challenges of climate change,” de Zayas concluded.

ICS medför även en risk för EU-länder och USA att hamna i en lagstiftningsmässig istid på grund av att de, med vetskap om detta system, drar sig för att införa viktiga hälso- och miljöregleringar av rädsla för juridiska repressalier.

EU-kommissionen har uppenbarligen hört kritiken från dig, mig och våra systerorganisationer runtom i Europa. Deras reaktion är välkommen men ändringarna är kosmetiska – det ska mer till än att ändra lack på ett gammalt bilvrak. Om du inte redan anslutit dig till kampanjen mot TTIP – gör din röst hörd nu!

» Jag vill skriva under «

Fler nyheter