FN-expert: ”TTIP en revolution mot rättssystemet”

FN:s folkrättsexpert Alfred-Maurice de Zayas riktar nu återigen skarp kritik mot handelsavtalet TTIP som han menar utgör en ”revolution mot rättssystemet” – detta genom införandet av privata domstolar som äventyrar den internationella rättsordningen.

De Zayas tal för FN:s folkrättsliga råd finns att läsa här och han är inte nådig mot avtalet i dess nuvarande form. Främst riktar han kritik mot den del som kallas ISDS, vilken han menar hotar ersätta världens internationella rättssystem med ”en internationell ordning styrd av investerare, spekulerare och transnationella storföretag utan demokratisk legitimitet.”

» Läs mer: Rumänien riskerar skadestånd motsvarande flera års sjukvård

Vad är TTIP och ISDS?

Det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, handlar kort sagt om att minska handels- och investeringshinder mellan EU och USA för att gynna handeln. Detta genom att  ta bort regleringar som har sin grund i exempelvis läkemedelsindustrin, vilket i praktiken kan innebära dämpade hinder gällande tveksamma substanser i livsmedel, skydd för miljön och arbetsrätt.

ISDS står för Investor–State Dispute Settlements och är en så kallad klausul – en del i avtalet – som säger att om viss lagstiftning hotar storföretagens vinster ska det berörda landet kunna ställas inför rätta. Ett känt exempel är Australien som blev stämda av tobaksjätten Philip Morris för att de ville märka tobaksprodukter.

De Zayas är alltså oroad över att vi rör oss mot ett privat internationellt rättssystem som hotar länders rätt till självbestämmande. Lösningen är bland annat att plocka bort ISDS-klausulen och göra utredningar kring avtalets effekter på mänskliga rättigheter, folkhälsan och miljön.

» Läs mer: TTIP-oro kring farliga kemikalier

Agera!

Närmare 40 000 människor har anslutit sig till kampanjen mot det mörklagda handelsavtalet. Vi säger nej till tveksamma kemikalier, vi säger nej till särskilda domstolar och vi säger nej till TTIP. Gå med du också!

»Jag vill stoppa TTIP«

Fler nyheter