Ny TTIP-läcka: svenska lagförslag kommer granskas av EU/USA-lobbyister

I dagarna träffas EU och USA för en nya förhandlingsrunda om det transatlantatiska handelsavtalet som kallas TTIP. Tanken med avtalet är att öka tillväxten främst genom att det ska bli lika standarder i USA och EU för varor och tjänster. Tyvärr riskerar avtalet leda till att konsumentskyddet försämras. Förhandlingarna sker bakom stängda dörrar men som alltid läcker dylika möten och som vanligt läcker det.

En rad olika aktörer har kritiserat TTIP hårt  på grund av de särskilda direktörsdomstolar som kan användas av storbolag för att stämma oss om våra demokratiska beslut hotar deras förväntade vinster. Detta har varit så kontroversiellt att hälften av EU-parlamentets utskott som uttalat sig om TTIP inte vill ha dessa domstolar.

Regulatoriskt utbyte – våra lagar ska granskas av byråkrater och lobbyister

Gissa vad: direktörsdomstolarna är kanske inte den mest problematiska delen av TTIP enligt en ny läcka. Det är granskningsorganisationen Corporate Europe Observatory som fått tag på ett nytt dokument om hur ”regelharmoniseringen” mellan EU och USA ska gå till.

Enligt läckan ska det införas något som kallas ”regulatoriskt utbyte” som är en del i det större arbetet med ”regulatoriskt samarbete”. Det kanske inte låter så farligt men vad det i praktiken innebär är att alla lagar som politiker föreslår måste genomgå en utförlig granskningsprocess.

Processen kommer dessutom inträffa i 78 stater (EU:s medlemsstater + USA:s delstater) och inte bara i Washington och i Bryssel. Medlemsstaternas förslag till lagar och regler kommer att utvärderas om huruvida de är ”hinder mot handel” eller inte. Detta betyder att lagförslag i EU och dess medlemsstater ska granskas av en liten grupp teknokrater för att se om de utgöra några ”hinder mot handel”.

Det blir ännu svårare att få igenom lagstiftning – en labyrint för lagstiftare

”Regulatoriskt utbyte” betyder i korthet att EU-kommissionen och amerikanska myndigheter kommer kunna sätta press på Sverige på ett helt nytt sätt. Och allt kommer att bevakas av en liten permanent grupp av europeiska och amerikanska byråkrater i vad som kallas Regulatory Cooperation Body (RCB). Denna nya institution är en liten grupp icke-valda som vi inte kan utkräva något ansvar från med stor makt och där storföretagen får ännu mer makt.

Detta riskerar att leda till att det blir ännu mer komplicerat att stifta lagar på i USA:s delstater och federala nivå – för att inte tala om i EU och i dess medlemsstater som Sverige. Denna instans riskerar bli en labyrint fylld med lobbyister som står ivägen för lagstiftare som vill skydda medborgarnas intressen.

Agera!  Gör som 31 000 andra och »gå med i kampanjen mot TTIP och storföretagens maktmanöver«.

Mer makt till lobbyisterna

Denna och tidigare läckor visar att EU  fortfarande för att avtalet ska innefatta en rad saker inom ramen för ”regulatoriskt samarbete” och då. Samarbete om regleringar låter ju rätt så trevligt men i verkligheten innebär det att storbolagen får en enorm makt att påverka lagar. Närhelst EU-kommissionen eller Sverige får en idé till en reglering så måste denna idé gå vägen via USA och dess storföretag.

TTIP handlar enligt EU och USA om att harmonisera regelverk för att förenkla handel. Regleringar och lagstiftning är komplicerade saker och det är lätt för EU att gömma sig bakom svåra ord och krångliga tekniska förklaringar. Organisationen Corporate Europe Observatory har sammanfattat att EU vill att handelsavtalet ska ha fyra dimensioner som alla ökar storföretagens makt inom ramen för ”regulatoriskt sammarbet”:

1. Tidig varning – tidig lobbyism 

”Intressenter”, läs storbolagslobbyn, ska förvarnas årligen i en rapport om vilka lagar som kan börja planeras. Detta kallas “early information on planned acts”och ger lobbyisterna möjlighet att börja blockera lagstiftning. Intressant nog kallades det tidigare för ”early warning” – det säger något om inställning från början till nya lagar och regler.

Men finns inte andra intressenter än storföretagslobbyn? Ja, men de är mycket svagare och när EU har hållit möten om TTIP har det till 93 procent varit med företagslobbyn. Så i praktiken blir detta ytterligare ett tillfälle för dem att påverka lagstiftning i tidigt skede.

2. Får inte skada handel

All ny lagstiftning ska genomgå en prövning där den ska svara på tre frågor, varav den mest intressanta är vilken inverkan kan regleringen kan ha på handeln. EU måste alltså skriva en rapport som säger att exempelvis en lag mot gifter i mat är dålig för handeln eftersom det hindrar ett företag från att exportera vissa produkter.

3. Dialog med lobbyister

Förslaget från EU som vi ser ovan att det ska finnas ”regulatoriska utbyten”. Om exempelvis lobbyisterna är missnöjda med en regleringsidé eller plan till reglering som de menar skadar handeln har de rätt att träffa EU för en dialog och ”effektivt lösa ut problemen”. Ytterligare en chans för lobbyisterna att stänga dörren för nya lagar.

4. Hemliga makthavare

Det övergripande ansvaret för att harmonisera lagstiftningen mellan EU och USA under TTIP har det så kallade The Regulatory Co-operation Body (RCB). Denna instans kommer vara mäktig och ”noga överväga” företagslobbyns förslag på framtida och idag existerande regleringar. Det är värt att notera att även existerande  lagstiftning ska vara föremål för detta och benämns ”regelkonvergens”.

Nu kommer inte RCB ha egen rätt att införa lagar. Men det är oklart hur uppdelningen mellan RCB och del valda representanterna kommer se ut. Men storföretagslobbyn lär vara överlycklig eftersom de i åratal har lobbat för att det ska införas ett sådant organ under namnet Regulatory Cooperation Council.

Sätter storföretagen först

Sammanfattningsvis kan man säga att denna läcka återigen visar att EU alltid sätter storföretagslobbyns intressen först och gör allt för att hålla de jobbiga delarna hemliga. Och när protester sker mot att storföretagen får ökad makt över oss genom att få stämma stater på astronomiska belopp väljer EU gång på gång att lyssna på lobbyisterna.

Tycker du att folket ska gå före storbolagen? Då kan du göra som 31 000 andra och »skriva under kampanjen för att stoppa TTIP«.

Fler nyheter