Gissa vilka som stämmer oss på pengar? Ja, det är storföretagen

TTIP, det transatlantiska handelsavtalet, innehåller klausulen ISDS. Den här klausulen riskerar leda till att företag stämmer stater på pengar om deras politik hotar företagens vinster. Vi kan nu avslöja att det är storföretagen som drar hem jackpoten.

» Läs mer om TTIP och ISDS här. «

Inom ramarna för ISDS, kort för Investor–State Dispute Settlements, kan bara investerare stämma stater på pengar. Vad innebär det i praktiken? Att offentliga pengar överförs till privata företag. Detta görs med hjälp av särskilda domstolar vars dömandemakt står över demokratiskt fattade beslut i Sverige.

Juristerna Gus van Harten och Pavel Malysheuski gjorde en undersökning av utdelningar i samband med ISDS-relaterade åtal. De kom fram till att ungefär 40 miljarder kronor delades ut till utländska investerare i 45 olika fall.

Av dessa 40 miljarder delades mer än hälften ut till företag med över 80 miljarder kronor i årlig omsättning. I kontrast till det delades sju procent ut till företag med en omsättning under åtta miljarder per år. Det blir smärtsamt tydligt: ISDS gynnar storföretagen.

Svenska lobbyintressen

Vi har skrivit om advokatbyrån Mannheimer Swartling förut. De representerade energijätten Vattenfall i deras åtal mot Tyskland – när tyskarna tog det demokratiska beslutet att avveckla kärnkraften i sitt eget land.

Nu visar det sig att samma Mannheimer Swartling varit med och grundat lobbyorganisationen EFILA – vars syfte är att främja just ISDS. Fler svenska intressen är Svenskt näringsliv, Ericsson och Electrolux.

Vi måste vara tydliga med att vi säger nej till ISDS. Det är inte rimligt att storföretagens vinster ska gå före enskilda länders så som Sveriges rätt att ta demokratiska beslut. Om du håller med – anslut dig till kampanjen mot storföretagen som vill stämma oss i särskilda domstolar.

Fler nyheter