Tjejer får bättre mattebetyg om läraren inte vet om att de är tjejer

Pojkar behöver inte vara bättre i matematik, det kan vara lärarna som tror det. Nu har det släppts en Israelisk studie som visar att vilket kön eleven hade gav effekt på betygssättningen.

Tidigare i år presenterade regeringen och alliansen en kompromiss. Den innebär att ett försök med att betygsätta elever i årskurs fyra införs, detta ska ske på max 100 skolor i landet med start år 2017. År 2020 ska betygsförsöket utvärderas, att deltaga i försöket är frivilligt och de skolor som vill vara med kan ansöka om det till Skolverket.

Att betygsätta elever är inte helt okontroversiellt. Effekter av betygssättning på unga elever kan vara långvariga, men även orättvis. Det är lätt att tro att betygen är en direkt koppling till elevers faktiska kunskap. Betygen kan dock vara förankrade i något helt annat.

» Agera: Det här kan du göra för att stoppa betygshetsen.

Lärarnas förväntningar

Bara genom att tro att en elev har en fallenhet för något ämne, gör det mer sannolikt att vara sant för läraren. Forskarna i den Israeliska studien undersökte om lärarna hade omedvetna föreställningar på att pojkar är bättre på matte än flickor som gav effekt på betygssättningen.

Forskarna lät två lärargrupper rätta elevernas matteprov. Den ena gruppen kände till eleverna, således var inte eleverna anonyma inför läraren. Den andra gruppen bestod av externa lärare som inte kände till eleverna, eleverna var anonyma. Resultatet visade att de externa lärarna gav högre poäng till tjejerna jämfört med killarna, medan den andra gruppen lärares rättning visade tvärt om. Det tydde på att lärarnas fördomar gynnade pojkarna, och hade negativ effekt på flickorna.

Forskarna diskuterade avslutningsvis med att reflektera om detta är en av förklaringarna till senare inriktning och kvinnors underrepresentation i teknikyrken och datavetenskap där matte är meriterande.

Men betygskompromissen kan gallringen av börja redan i årskurs fyra för Sveriges del, om man så vill.

AGERA>> Ska din skola vara med i försöket? Se till att visa ditt missnöje –> Det här kan du göra för att stoppa betygshetsen.

Fler nyheter