Striden om TTIP avgörs i Socialdemokraterna

Vi har i månader skrivit inlägg och mejl om hur det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, riskerar att ge lobbyister makt över EU-lagstiftning. Ett avtal som vill skydda storföretagens vinster från demokratiska beslut.

Nu börjar debatten äntligen få fart i Sverige. Bara idag publicerades två TTIP-kritiska krönikor på olika håll. Den socialdemokratiska debattören Daniel Suhonen skriver att årets viktigaste beslut för regeringen innefattar TTIP medan nationalekonomen Roland Spånt varnar för att näringslivet kan försvaga demokratin med ekonomiska medel.

Den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden har riktat kritik med argumentet att avtalet, trots sina fördelar för handeln, skulle innebära problem för demokratin:

Ett sådant avtal skulle kraftigt försvåra för politiker att i efterhand lagstifta mot företag som beter sig miljövidrigt eller socialt oförsvarbart igenom att hitta kryphål i nationell lagstiftning. Domstolen består dessutom av internationella jurister […]. Att en grupp bestående av 15 experter kan avgöra ett lands möjlighet att lagstifta fritt är inte bara riskabelt, det är direkt odemokratiskt.

Ännu en tankesmedja, det progressiva Arena Idé, släppte förra året en rapport om TTIP. Där konstaterade man, bortsett från de demokratiproblem vi redan varit inne på, att avtalet riskerar ta bort flera av våra mest uppskattade bestämmelser – bland annat om arbetsrätt, livsmedelssäkerhet och hantering av giftiga kemikalier.

Det verkar som att TTIP kommer att bli en viktig fråga för arbetarrörelsen framöver. Det här är en strid som redan utkämpats av Socialdemokraternas systerpartier i Tyskland och Österrike. Resultatet i Tyskland blev skarp kritik mot den så kallade ISDS-klausulen, som möjliggör för företag att stämma stater om deras vinst hotas. I Österrikes fall gick förbundskanslern ut offentligt mot avtalet och hotade med att ta upp ärendet i EU-domstol.

Regeringen är för TTIP, men Socialdemokraterna har ännu inte tagit ställning som parti. Ett negativt ställningstagande från Socialdemokraternas håll lär sannolikt leda till att regeringen svänger. Så det är där striden avgörs.

Demokratin i EU, och därmed även i Sverige, står inför ett allvarligt hot. Det är därför uppfriskande att se debatten ta plats i svenska medier.

» Vi är över 20 000 som skrivit under – anslut dig i kampanjen mot TTIP du också. «

Fler nyheter